Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 01 tháng 03 năm 2023

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 01 tháng 03 năm 2023
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 06/03/2023:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị xin ý kiến các sở ngành có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở (GM 53) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QL Giá dự hội nghị.
Phòng họp UBND Thị xã Duy Tiên
Chiều
Thứ 3, 07/03/2023:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị thảo luận lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật đất đai (GM 372) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Hội trường khách sạn Hải Đăng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị về Quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (GM 63) Đồng chí Tuấn GĐ sở ; Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Thứ 4, 08/03/2023:
Sáng
Chiều
Thứ 5, 09/03/2023:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 10/03/2023:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 11/03/2023:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 12/03/2023:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính