Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KBNN thông báo về việc kéo dài thời gian giao dịch của các hệ thống thanh toán

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  
KBNN thông báo về việc kéo dài thời gian giao dịch của các hệ thống thanh toán

Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) và các địa phương hoàn thành dự toán NSNN năm 2023, Kho bạc Nhà nước vừa có văn bản số 7711/KBNN-KTNN ngày 29/12/2023 gửi Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

KBNN đề nghị KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW kéo dài thời gian giao dịch của các hệ thống thanh toán trong ngày 30, 31/12/2023

Theo đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) thông báo thời gian hoạt động thanh toán và phối hợp thu (PHT) NSNN ngày 30, 31/12/2023 như sau:

Đối với ngày 30/12/2023:

- Thời gian Thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Ngày

Thời điểm Hệ thống ngừng nhận lệnh thanh toán

Giá trị thấp

Giá trị cao, ngoại tệ

30/12/2023

19 giờ 30

20 giờ 30

- Thời gian Thanh toán song phương điện tử và Phối hợp thu Ngân sách Nhà nước

Ngày

Giờ Cut off time

Giờ dừng điện đề nghị quyết toán

30/12/2023

19 giờ 30

20 giờ 10

Đối với ngày 31/12/2023: Do hệ thống TTLNH của Ngân hàng Nhà nước không hoạt động nên KBNN và ngân hàng thương mại (NHTM) không thực hiện thiết lập ngày làm việc 31/12/2023 trên hệ thống TTSPĐT và PHT NSNN (TCS). Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại vẫn hoạt động để phục vụ giao dịch thu, nộp NSNN, theo đó, các chứng từ thu từ sau giờ Cut off time (COT) ngày 30/12/2023 đến hết ngày 31/12/2023 vẫn được các NHTM hạch toán và truyền chứng từ cho các đơn vị KBNN ngay thời điểm phát sinh. Vì vậy, các đơn vị KBNN tổ chức thực hiện nhận, hoàn thiện và hạch toán kịp thời các khoản thu NSNN vào niên độ NSNN 2023.

KBNN đề nghị Giám đốc các Sở Giao dịch KBNN, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW khẩn trương: Thông báo về việc kéo dài thời gian giao dịch của các hệ thống thanh toán trong ngày 30, 31/12/2023 đến các cơ quan thu, cơ quan, tổ chức đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí công chức làm việc trong ngày 30, 31/12/2023 để phục vụ hoạt động giao dịch thu, chi NSNN.

*** Để tập trung kịp thời các khoản thu vào NSNN, Kho bạc Nhà nước cũng đã có văn bản số 7709/KBNN-KTNN gửi 17 Ngân hàng Thương mại Cổ phần đề nghị bố trí cán bộ thực hiện tiếp nhận, hạch toán ngay các khoản thu phát sinh từ sau thời điểm Cut off time của ngày 30/12/2023 đến hết ngày 31/12/2023 vào tài khoản của đơn vị KBNN mở tại NHTM và truyền đầy đủ chứng từ cho KBNN tại thời điểm phát sinh. KBNN lưu ý, trường hợp có vướng mắc, các NHTM chủ động phối hợp với KBNN để xử lý kịp thời./.

H.Thọ​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính