Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2020, triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin nội bộ  
Hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách năm 2020, triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021


Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tài chính

      Sáng ngày 23/12/2020, Sở Tài chính tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy; Ban Giám đốc; lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức thuộc Sở.


Đồng chí Lê Hồng Tư - Phó Giám đốc Sở Tài chính

      Hội nghị đã đánh giá, năm 2020 là năm khó khăn với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, việc cạnh tranh giữa các nước lớn đặc biệt chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang diễn ra gay gắt. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội còn tiếp tục kéo dài​. Vì vậy ngay từ đầu năm ngành tài chính đã bám sát tình hình thực tiễn, chủ động đề xuất giải pháp tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, chuẩn bị điều kiện để phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021 và các năm tiếp theo. 

      Bên cạnh đó, sở đã chủ trì hoặc phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu cho UBND tỉnh tham gia góp ý kiến nhiều văn bản Dự thảo liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành; Các văn bản của UBND tỉnh, các ngành của tỉnh.

      Một số kết quả thực hiện công tác chuyên môn, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2020: 10.141 tỷ đồng, đạt 111% dự toán trung ương giao, 109% dự toán địa phương phấn đấu; tổng chi cân đối ngân sách năm 2020 là: 10.285,111 tỷ đồng, gồm chi cân đối ước thực  hiện: 9.324,925 tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện: 2.337,9 tỷ đồng, chi thường xuyên ước thực hiện: 5.667,465 tỷ đồng.
Sở Tài chính