Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đào tạo sử dụng phầm mềm Quản lý và khai thác báo cáo ngân sách cho cơ quan tài chính tỉnh Hà Nam

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin nội bộ  
Đào tạo sử dụng phầm mềm Quản lý và khai thác báo cáo ngân sách cho cơ quan tài chính tỉnh Hà Nam
      
       Ngày 14/05/2022, Sở Tài chính tổ chức lớp đào tạo sử dụng phầm mềm Quản lý và khai thác báo cáo ngân sách cho cán bộ thuộc Phòng Tài chính đầu tư, Tài chính hành chính sự nghiệp, Quản lý ngân sách.thuộc Sở và cán bộ làm công tác tổng hợp ngân sách của Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố​.

      Trong thời gian 01 ngày học viên được các giảng viên giới thiệu những thay đổi trên phầm mềm Quản lý và khai thác báo cáo ngân sách đáp ứng các văn bản quy định tại Nghị định 31/2017/NĐ-CP, Thông tư số 343/2016/TT-BTC, Thông tư 77/2017/TT-BTC và các biểu mẫu đối chiếu số liệu giấy rút, lệnh chi, theo dõi tình hình sử dụng nguồn kinh phí..., kỹ năng khai thác báo cáo chuẩn, tuỳ chính của hệ thống, kỹ năng trong công tác hỗ trợ.


Sở Tài chính