Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chính phủ bàn giải pháp phát triển thị trường chứng khoán

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Chính phủ bàn giải pháp phát triển thị trường chứng khoán

Sáng 28/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024. Cùng dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức phớc; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cùng lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các ngân hàng, hiệp hội, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Ảnh: Tuệ Anh

Hội nghị nhằm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp, trao đổi, tiếp thu ý kiến đóng góp của các bộ, ban, ngành và các thành viên thị trường để đánh giá kết quả hoạt động, đề ra các giải pháp hiệu quả cho sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường chứng khoán (TTCK), góp phần thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Vượt khó, phục hồi tốt

Báo cáo tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, trong năm 2023 vừa qua, TTCK tiếp tục khẳng định vai trò kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Mặc dù chịu ảnh hưởng từ nhiều thách thức, khó khăn từ bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước, hoạt động huy động vốn qua TTCK trong năm 2023 có sự khởi sắc, với tổng giá trị huy động vốn qua thị trường chứng khoán đạt 418.271 tỷ đồng, tăng 33,5% so với năm 2022.

Diễn biến TTCK trong năm vừa qua đã phản ánh kỳ vọng tích cực của thị trường về triển vọng kinh tế và hoạt động của các doanh nghiệp. Cùng với tình hình phục hồi của nền kinh tế, Chỉ số TTCK Việt Nam tăng 12,2% so với năm trước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp huy động vốn qua TTCK. Kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn còn khó khăn nhưng có dấu hiệu phục hồi vào những tháng cuối năm. Các tổ chức kinh doanh chứng khoán có sự cải thiện về chất lượng hoạt động, duy trì với 81/82 CTCK đang hoạt động có tỉ lệ an toàn tài chính trên 180%, 43 công ty quản lý quỹ đang hoạt động với Tổng giá trị tài sản quản lý tại thời điểm 31/12/2023 đạt khoảng 639 nghìn tỷ đồng, tăng gần 16% so với thời điểm cuối năm 2022 và có 107 quỹ đầu tư chứng khoán, tăng 10 quỹ so với năm 2022.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thời gian tới. Ảnh: Tuệ Anh

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, ngành chứng khoán đã quyết liệt đề ra và triển khai các giải pháp phát triển TTCK. Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã trình Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 phê duyệt Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam đến năm 2030, tạo định hướng cho sự phát triển trong trung và dài hạn của TTCK. Uỷ ban cũng tích cực tham gia các hoạt động hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế, hỗ trợ cho thu hút đầu tư và sự phát triển TTCK như ký kết Ý định thư hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán Nasdaq trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 9/2023; tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư gián tiếp tại Luxembourg, Los Angeles vào tháng 11/2023, Hội nghị đối thoại với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế và các tổ chức xếp hạng thị trường tại Hong Kong-Trung Quốc; làm việc với các cơ quan, tổ chức, thành viên thị trường tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện mục tiêu nâng hạng TTCK của Việt Nam.

Bên cạnh đó, ngành chứng khoán đẩy mạnh công tác giám sát, thực thi pháp luật để đảm bảo TTCK vận hành thông suốt, an toàn. Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận tổ chức, cá nhân còn cần được nâng cao hơn nữa, phát sinh các vụ việc vi phạm trên thị trường, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ với các Sở Giao dịch Chứng khoán trong tăng cường giám sát đối với thị trường, nâng cao vai trò và trách nhiệm của các tuyến giám sát; tổ chức thanh kiểm tra, xử phạt các vi phạm về chứng khoán, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật trên thị trường.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu tiếp thu ý kiến các đại biểu. Ảnh: Tuệ Anh

“Nhìn chung, với bối cảnh môi trường kinh tế quốc tế và trong nước, nội tại của TTCK còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, TTCK cũng chịu áp lực lớn từ diễn biến phức tạp của thị trường tài chính, chứng khoán quốc tế. Nhưng với sự hỗ trợ từ nền tảng kinh tế vĩ mô trong nước ổn định và sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, cùng sự phối hợp chặt chẽ của bộ, ngành và đơn vị liên quan, sự quyết liệt trong quản lý điều hành và giám sát của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, TTCK Việt Nam năm 2023 mặc dù còn có những khó khăn, hạn chế nhất định nhưng đã chứng kiến sự phục hồi tốt, đạt được nhiều kết quả tích cực, làm tốt vai trò kênh dẫn vốn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đánh giá.

Tháo gỡ vướng mắc, sớm nâng hạng thị trường

Năm 2024, môi trường kinh tế trong và ngoài nước tiếp tục đối diện với các khó khăn, diễn biến phức tạp khi tăng trưởng của kinh tế thế giới được dự báo vẫn còn yếu trong ngắn hạn. Điểm sáng là dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương tiếp tục ở mức cao hơn các khu vực khác.

Ngay từ những ngày đầu năm Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, xác định năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 với 06 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Đối với TTCK, năm 2024 sẽ là năm tạo dựng các cơ sở cho sự phát triển TTCK trong trung và dài hạn, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương trình bày báo cáo.

Ảnh: Tuệ Anh

Do vậy, bà Vũ Thị Chân Phương cho biết, ngành Chứng khoán sẽ quyết liệt triển khai ngay các giải pháp, nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030 và Công điện số 1360/CĐ-TTg ngày 13/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy TTCK phát triển an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững. Xây dựng và tổ chức triển khai các Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030.

Một nhiệm vụ khác là quản lý điều hành TTCK đảm bảo an toàn, thông suốt, tạo thuận lợi cho huy động vốn phục vụ phát triển kinh tế. Triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc để thu hút đầu tư gián tiếp nước ngoài, hướng tới nâng hạng TTCK. Hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp thông qua triển khai công bố thông tin một đầu mối, cải cách thủ tục hành chính. Đẩy mạnh giám sát, thực thi pháp luật để đảm bảo kỷ cương, kỷ luật và hoạt động lành mạnh của thị trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, làm sạch dữ liệu nhà đầu tư và nghiên cứu xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung hỗ trợ công tác quản lý giám sát.

Bên cạnh đó, tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm hàng hóa trên thị trường, khuyến khích các hoạt động chào bán, phát hành ra công chúng và gắn chào bán ra công chúng lần đầu với niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán. Nâng cao năng lực và an toàn tài chính của hệ thống tổ chức kinh doanh chứng khoán thông qua tiếp tục tái cấu trúc công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đồng thời đẩy mạnh quản lý, giám sát, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tới công chúng đầu tư để nâng cao hiểu biết pháp luật, hoạt động của TTCK cũng là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới nhằm góp phần giúp công chúng đầu tư có kiến thức, thông tin phòng ngừa các hoạt động gian lận trên TTCK và trên không gian mạng.

Hội nghị thu hút sự quan tâm của đông đảo các thành viên thị trường. Ảnh: Tuệ Anh

Phát biểu chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, ngành liên quan tập trung xây dựng và triển khai ngay các chương trình hành động cụ thể về thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030. Cần khẩn trương rà soát, sửa đổi các quy định bất cập hiện hành đặc biệt liên quan đến quy định việc minh bạch thông tin doanh nghiệp, quyền và trách nhiệm của các chủ thể quản lý, tham gia thị trường như cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, công ty chứng khoán, nhà đầu tư.

Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đẩy mạnh nâng cấp, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động của thị trường chứng khoán theo hướng hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số; nâng cao chất lượng quản lý, giám sát thị trường; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp, các định chế thị trường, các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam theo hướng “hài hòa lợi ích, khó khăn chia sẻ”.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả công tác giám sát, thanh kiểm tra thị trường chứng khoán nhằm phòng chống, ngăn ngừa hiệu quả các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật những trường hợp, hành vi vi phạm, đảm bảo thị trường chứng khoán phát triển bền vững và vận hành được công bằng, công khai, minh bạch. Đồng thời mở rộng các hoạt động xúc tiến, quảng bá, cung cấp thông tin chính thống về thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng, nền kinh tế Việt Nam nói chung; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhanh chóng rà soát, cắt bỏ, sửa đổi các thủ tục còn rườm rà, chồng chéo… Tăng cường quản lý, giám sát đối với người hành nghề chứng khoán, áp dụng các nguyên tắc và chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp đối với người quản lý công ty chứng khoán.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi vào năm 2025.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Tuệ Anh

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức phớc đã cảm ơn chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua đã chỉ đạo rất quyết liệt, giúp đỡ Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán phát triển. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính để thực hiện tốt các nội dung về định hướng, nhiệm vụ của ngành Chứng khoán trong năm 2024, cũng như các giải pháp để phát triển TTCK một cách bền vững, minh bạch, là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng hoan nghênh và ghi nhận ý kiến phát biểu của các đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, các ý kiến trao đổi, đóng góp của đại diện các thành viên thị trường từ công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đại chúng, cộng đồng nhà đầu tư tài chính trong nước và nước ngoài. Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ nỗ lực hết mình trong lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các công ty chứng khoán, các nhà đầu tư… nhằm đảm bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư cũng như thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán ngày càng minh bạch hơn, bền vững hơn.

Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị để đưa vào các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Chứng khoán trong thời gian tới. Từ đó sẽ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý và sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp lý nhằm đảm bảo cho TTCK phát triển một cách minh bạch, bền vững và hiệu quả, sớm được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Tuệ Anh​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính