Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 1285/QĐ-STC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính công tỉnh Hà Nam

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Cải cách hành chính  
Quyết định 1285/QĐ-STC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính công tỉnh Hà Nam

Loại văn bản

Quyết định

Số kí hiệu văn bản

1285/QĐ-STC

Trích yếu

Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính công tỉnh Hà Nam

Ngày ban hành

13/7/2017

Ngày hiệu lực

13/7/2017

Cơ quan ban hành

Sở Tài chính Hà Nam

Người ký

Bùi Ngọc Đĩnh -Phó Giám đốc

Tập tin đính kèm

1285-QÐ-STC.signed

VP