Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2017-2020 tại Sở Tài chính Hà Nam

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Cải cách hành chính  
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2017-2020 tại Sở Tài chính Hà Nam

Loại văn bản

Kế hoạch

Số kí hiệu văn bản

1307/KH-STC

Trích yếu

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2017-2020 tại Sở Tài chính Hà Nam

Ngày ban hành

17/7/2017

Ngày hiệu lực

17/7/2017

Cơ quan ban hành

Sở Tài chính Hà Nam

Người ký

Nguyễn Anh Tuấn –P. Giám đốc

Tập tin đính kèm

1307-KH-STC(VP).signed

VP