Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách hòm thư điện tử Sở Tài chính

GIỚI THIỆU CHUNG Danh sách hòm thư điện tử  
Danh sách hòm thư điện tử Sở Tài chính
STTHọ và tên Địa chỉ hòm thư 
(@hanam.gov.vn)
Hòm thư chungstc
Ban Giám đốc
1Nguyễn Anh Tuấnnguyenanhtuan.tc
2
Lê Hồng Tưlehongtu
3
Vũ Văn Thư​
vuvanthu

Phòng Quản lý giá công sản

​4
Trần Văn Trượng
tranvantruong​
5
Phạm Quốc Hương
​phamquochuong
​6
Trần Thị Hồng
tranthihong
7
Lại Phương Thảo
laiphuongthao
8Nguyễn Thuý Bình​
nguyenthuybinh
9
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
nguyenthithuylinh​
10Phòng Tài chính hành Chính sự nghiệp

11
Nguyễn Thị Khánh Ngọc
nguyenthikhanhngoc
12
Đỗ Thị Hương Giang
dothihuonggiang
13
Nguyễn Bá Trường
nguyenbatruong
14
Phạm Thị Huyềnphamthihuyen
15
Phạm Thu Huyềnphamthuhuyen
16
Nguyễn Thuỳ Dươngnguyenthuyduong
17
Nguyễn Thị Luyếnnguyenthiluyen.tc
Phòng Tài chính doanh nghiệp
18
Đào Văn Doãndaovandoan
19
Trần Thị Huệtranthihue
20
Đinh Công Khanhdinhcongkhanh
21
Nguyễn Thị Thoanguyenthithoa.tc
Phòng Tài chính đầu tư
22
Đỗ Hương Giangdohuonggiang
23
Đỗ Thị Tuyếtdothituyet
24
Đỗ Thị Hươngdothihuong
25
Phạm Văn Doanhphamvandoanh.tc
26
Đỗ Quý Thắngdoquythang
27
Nguyễn Thu Thuỷnguyenthuthuy.tc
28
Nguyễn Thị Hồng Vânnguyenthihongvan
​29
Nguyễn Huy Hoàng
​nguyenhuyhoang.tc

Thanh tra Sở

30
Nguyễn Xuân Hoan
nguyenxuanhoan.tc​
31
Đinh Doãn Cường
dinhdoancuong
32
Đinh Quang Hưng
dinhquanghung
33
Nguyễn Thị Thu Hương
nguyenthithuhuong.tc
​34
Trần Trọng Nhật
​trantrongnhat

Phòng Quản lý ngân sách

35
Nguyễn Thị Nga
nguyenthinga
36
Trịnh Bình Nam
trinhbinhnam
37
Bùi Thị Ngọc
buithingoc
​38
Ngô Thị Diệu Thu
ngothidieuth​u
39
Lê Nguyên Tùng
​lenguyentung

Văn phòng Sở

40
Tạ Trung Kiên
tatrungkien
41
Trần Trọng Thành
trantrongthanh
42
Trần Thị Hiệp
tranthihiep
43
Trần Thị Liên
tranthilien
44
Nguyễn Thị Hường
nguyenthihuong.tc​
45Tin liên quan