Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tài chính đang triển khai nhiều biện pháp cải cách thuế

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Bộ Tài chính đang triển khai nhiều biện pháp cải cách thuế

Ngày 01/3, Bộ Tài chính phát đi thông tin báo chí cho biết, hiện nay Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức liên quan để triển khai sửa đổi 03 dự án Luật Thuế quan trọng nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước liên quan đến cải cách chính sách thuế nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các pháp luật liên quan và yêu cầu cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng bền vững và phù hợp với xu hướng cải cách thuế của quốc tế…

Bên cạnh đó, công tác quản lý hóa đơn điện tử tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu đã có những bước tiến vượt bậc khi số cửa hàng xuất hóa đơn điện tử đối với từng lần bán hàng lên tới 7.542 cửa hàng.

03 dự án Luật Thuế đang được triển khai sửa đổi

03 dự án Luật đang được triển khai, nghiên cứu, sửa đổi gồm: Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). Trong đó, dự án Luật Thuế GTGT đang tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

Các nội dung dự kiến sửa đổi tập trung vào các vấn đề liên quan đến người nộp thuế, đối tượng không chịu thuế GTGT, giá tính thuế, thuế suất thuế GTGT và việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT… Qua đó, tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước liên quan đến cải cách chính sách thuế; khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật thuế GTGT thời gian qua, tạo môi trường thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật về thuế; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các pháp luật liên quan và yêu cầu cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng bền vững và phù hợp với xu hướng cải cách thuế của quốc tế.

Đối với hai dự án Luật Thuế TNDN và Thuế TTĐB (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025). Trong tháng 2 vừa qua, Bộ Tài chính đã lần lượt có công văn gửi sang Bộ Tư pháp để bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2024 theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trên 7.500 cửa hàng xăng dầu xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng

Thông tin báo chí từ Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 26/02/2024, toàn quốc đã có 7.542 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu đã thực hiện phát hành HĐĐT đối với từng lần bán hàng theo quy định (tăng 5.849 cửa hàng so với thời điểm 01/12/2023). Nhiều địa phương có tỷ lệ triển khai đạt cao như: Bắc Ninh đạt 100%, Đăk Lăk đạt 97%, Thanh Hóa đạt 95%, Yên Bái đạt 91%, Nam Định đạt 89%, Hà Nội đạt 88%, Hải Dương đạt 88%, Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 83%, Quảng Nam đạt 82%, Vĩnh Phúc đạt 81%,...

Số lượng các cửa hàng xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng ngày càng tăng lên

Bộ Tài chính cho rằng, để thực hiện thành công việc áp dụng HĐĐT sau từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tại địa phương tạo sự đồng thuận trong việc triển khai. Ngày 28/02/2024, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 2075/BTC-TCT gửi Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp chỉ đạo các cơ quan, ban ngành thuộc và trực thuộc tại trung ương và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế tích cực triển khai các giải pháp, biện pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện được việc phát hành HĐĐT đối với từng lần bán hàng theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1123/CĐ-TTg, Công điện số 1284/CĐ-TTg.

Đồng thời, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế tại địa phương quyết liệt triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về HĐĐT đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định, trong đó tập trung một số giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa các biện pháp, giải pháp tuyên truyền đến người nộp thuế, các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quy định về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát, thúc đẩy việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu tại địa phương.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế sẽ tiếp tục làm việc cụ thể với từng doanh nghiệp, cửa hàng xăng dầu, các doanh nghiệp cung cấp giải pháp xác định cụ thể mức độ, khả năng đáp ứng việc triển khai HĐĐT theo từng lần bán hàng, có lộ trình thực hiện cụ thể, ưu tiên thực hiện ngay trước các cửa hàng đã được đầu tư trang bị cột bơm xăng dầu điện tử có tính năng truyền nhận thông tin đến máy tính.

Song song với đó, cục Thuế tham mưu UBND tỉnh, thành phố thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra việc triển khai áp dụng HĐĐT theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp sai phạm, không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện việc phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1284/CĐ-TTg./.

Kim Chung​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính