Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc tham gia góp ý vào Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam

GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN  
Về việc tham gia góp ý vào Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Sở Tài chính