Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 10 năm 2022 (Phần II)

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Giới thiệu văn bản mới  
Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 10 năm 2022 (Phần II)

GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

(Từ 16/10/202231/10/2022)

 

 

 

 

 

Phần I. Nghị quyết của Chính phủ

1. Nghị quyết 138/NQ-CP do Chính phủ ban hành về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

* Ngày ban hành     :  25/10/2022

* Ngày có hiệu lực  :  25/10/2022

* Nội dung chính    : 

Chính phủ ban hành Nghị quyết 138/NQ-CP ngày 25/10/2022 về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, định hướng phát triển hành lang kinh tế ưu tiên đến năm 2030 như sau:

- Ưu tiên hình thành và phát triển hành lang kinh tế Bắc - Nam trên cơ sở trục giao thông Bắc – Nam.

Đây là hành lang kinh tế có vị trí đặc biệt quan trọng, kết nối các vùng động lực, các đô thị lớn, trung tâm kinh tế, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, tạo tác động lan tỏa thúc đẩy sự phát triển của dải ven biển và khu vực phía Tây đất nước.

Hình thành liên kết giữa trung tâm các vùng để tạo mối quan hệ kinh tế liên vùng trên trục hành lang. Mở rộng phát triển đô thị và hệ thống khu, cụm công nghiệp, trung tâm dịch vụ, du lịch gắn với các đô thị trung tâm tỉnh và vùng.

Xây dựng phương án, bố trí không gian phát triển các đô thị, khu công nghiệp, trung tâm logistics...

- Phát triển hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, là trục kết nối chủ đạo của vùng động lực phía Bắc và kết nối vùng Trung du và miền núi phía Bắc với các trung tâm kinh tế, cảng biển lớn của cả nước...

- Phát triển hành lang kinh tế Mộc Bài - TPHCM - Vũng Tàu gắn với hành lang kinh tế xuyên Á, là cửa ngõ ra biển của khu vực Đông Nam Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ, ĐBSCL và Tây Nguyên.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

 

Phần II. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

1. Chỉ thị 19/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.

* Ngày ban hành     :  17/10/2022

* Ngày có hiệu lực   :  17/10/2022

* Nội dung chính      : 

Xây dựng phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phải phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo đúng quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Đối với các dự án dự kiến giao kế hoạch năm 2023: chỉ đạo chủ đầu tư chủ động chuẩn bị thật tốt các thủ tục, điều kiện cần thiết ngay trong năm 2022 để sẵn sàng triển khai các công việc thực hiện, giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2023, không để sau khi giao kế hoạch vốn mới bắt đầu triển khai các công việc. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không hết kế hoạch vốn được giao.

Các địa phương đề xuất kế hoạch vốn nước ngoài hằng năm phải đảm bảo cân đối tỷ lệ cấp phát vay lại của từng dự án, phù hợp với cơ chế tài chính đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; cắt giảm kế hoạch vốn các dự án không có khả năng triển khai, không có nhu cầu cấp bách, tránh trường hợp đề xuất nhiều kế hoạch vốn nhưng không giải ngân hết.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

 

Phần III. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Quyết định 1268/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về phê duyệt chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030".

* Ngày ban hành     :  19/10/2022

* Ngày có hiệu lực   :  19/10/2022

* Nội dung chính     : 

Theo đó, để đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng CNTT, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động, Thủ tướng Chính phủ đề ra các giải pháp sau:

- Cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học: Đa dạng hóa hình thức học tập, phương thức học tập;

Đẩy mạnh đào tạo từ xa về giáo dục và đào tạo để giúp công nhân lao động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật;…

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Nghiên cứu thị trường lao động, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp trong đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng nghề cho công nhân lao động;

Gắn kết đào tạo nghề theo địa chỉ, đa dạng các hình thức đào tạo, khuyến khích phương thức tự học để giúp công nhân lao động học tập, nâng cao trình độ tay nghề.

- Các thiết chế văn hoá, thể thao: Đổi mới, sáng tạo các mô hình hoạt động và nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ học tập suốt đời, hỗ trợ công nhân lao động đến tham gia sinh hoạt và học tập.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ  tham mưu các nội dung có liên quan.

2. Quyết định 1269/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch, chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

* Ngày ban hành     :  19/10/2022

* Ngày có hiệu lực   :  19/10/2022

* Nội dung chính      :

Theo đó, danh mục đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa sử dụng NSNN bao gồm:

- Nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống);

- Dự án WB6 - giai đoạn bổ sung vốn (kênh nối Đáy - Ninh Cơ)

- Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo - giai đoạn 2;

- Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam;

- Nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia - giai đoạn 1 (khu vực phía Nam);

- Dự án Nâng cấp tuyến Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình qua sông Luộc (Hành lang đường thủy số 2);

- Dự án Nâng cấp tuyến vận tải thủy Ninh Bình - Thanh Hóa

- Tuyến vận tải thủy Chợ Đệm - Bến Lức;...

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ  tham mưu các nội dung có liên quan.

3. Quyết định 1286/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về phê duyệt chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030.

* Ngày ban hành     :  25/10/2022

* Ngày có hiệu lực   :  25/10/2022

* Nội dung chính      :

Theo đó, mục tiêu của Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng như sau:

- Đáp ứng đủ nhu cầu vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm bắt buộc triển khai trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, vắc xin dùng cho tiêm chủng dịch vụ và vắc xin dùng trong phòng, chống dịch bệnh;

- Đến năm 2025: Làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vắc xin; Sản xuất được tối thiểu 03 loại vắc xin, trong đó có vắc xin phòng bệnh phối hợp 5 trong 1 phòng các bệnh: Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, bệnh do Haemophilus Influenzae (Hib) và một trong hai bệnh Bại liệt hoặc Viêm gan B;

- Đến năm 2030: Làm chủ được cộng nghệ sản xuất 15 loại vắc xin; Sản xuất được tối thiểu 05 loại vắc xin; các vắc xin sản xuất trong nước bảo đảm đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế.

Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình gồm:

- Ngân sách trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành;

- Huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có) theo quy định;

- Nguồn chi trả của người sử dụng dịch vụ tiêm chủng ngoài tiêm chủng mở rộng theo quy định.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ  tham mưu các nội dung có liên quan.

 

Phần IV. Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài chính

1. Quyết định số 2152/QĐ-BTC do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc giao nhiệm vụ và điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022.

* Ngày ban hành     :  25/10/2022

* Ngày có hiệu lực  :   15/10/2022

* Nội dung chính      : 

PHỤ LỤC I

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
Đơn vị: Cục Kế hoạch - Tài chính
Mã số đơn vị QHNSNN: 1057530
Mã số KBNN giao dịch: 0011

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STTNội dungTổng cộngTrong đó
Nguồn NSNNNguồn khác
 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC-52.683-52.6830
IQUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)-52.683-52.6830
1Kinh phí thực hiện tự chủ-52.683-52.6830
1.1Chi quản lý hành chính theo định mức-52.683-52.6830
2Kinh phí không thực hiện tự chủ000

PHỤ LỤC II

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
Đơn vị: Thời báo Tài chính Việt Nam
Mã số đơn vị QHNSNN: 1057626
Mã số KBNN giao dịch: 0011

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STTNội dungTổng cộngTrong đó
Nguồn NSNNNguồn khác
 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC52.68352.6830
IQUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)52.68352.6830
1Kinh chi thường xuyên giao tự chủ000
2Kinh chi thường xuyên không giao tự chủ52.68352.6830
2.1Chi nghiệp vụ chuyên môn đặc thù52.68352.6830

* Đề nghị các đơn vj, phòng chuyên môn nắm để biết.

2. Quyết định số 2154/QĐ-BTC do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc công bố chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành     :  25/10/2022

* Ngày có hiệu lực  :   25/10/2022

* Nội dung chính      : 

I. KHỐI TỔNG CỤC:

STTĐơn vịĐiểm tối đaĐiểm thẩm định
1Tổng cục Hải quan10093,7
2Kho bạc nhà nước10093,56
3Tổng cục Dự trữ nhà nước10091,5
4Tổng cục Thuế10086,14
5Ủy ban Chứng khoán nhà nước10080,1

II. KHỐI CỤC:

STTĐơn vịĐiểm tối đaĐiểm thẩm định
1Cục Quản lý, giám sát KT - KT8075
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm8075
2Cục Tin học & TKTC8074
3Cục Kế hoạch - Tài chính8072
Cục Tài chính doanh nghiệp8072
4Cục Quản lý Công sản8069,6
5Cục Quản lý Giá8068,46
Cục Quản lý nợ & TCĐN8068,46

III. KHỐI VỤ:

STTĐơn vịĐiểm tối đaĐiểm thẩm định
1Vụ Ngân sách nhà nước7064,6
Vụ Pháp chế7064,6
2Vụ Tổ chức cán bộ7064,5
Vụ Hợp tác quốc tế7064,5
3Vụ Hành chính sự nghiệp7064,2
4Vụ Chính sách thuế7063,5
5Vụ Đầu tư7062,7
6Thanh tra Bộ7061
7Vụ Tài chính ngân hàng7057,5
8Vụ I7057

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn nắm để biết.

 

Phần V. Thông tư của Bộ Tài chính

1. Thông tư  64/2022/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Sửa đổi 2: 2022 QCVN 08: 2018/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia.

* Ngày ban hành     :  25/10/2022

* Ngày có hiệu lực   :  09/12/2022

* Nội dung chính     :

1. Sửa đổi điểm 2.1.1.4, 2.1.1.5 Mục 2 QCVN 08: 2018/BTC như sau:

“2.1.1.4 Tốc độ lớn nhất: ≥ 35 km/h.

2.1.1.5 Sức chở: Tối đa chở 05 người (không bao gồm thuyền viên, người lái phương tiện và trẻ em dưới một tuổi) hoặc 250 kg."

2. Sửa đổi điểm 2.2.1.4, 2.2.1.5 Mục 2 QCVN 08: 2018/BTC như sau:

“2.2.1.4 Tốc độ lớn nhất: ≥ 45 km/h.

2.2.1.5 Sức chở: Tối đa chở 10 người (không bao gồm thuyền viên, người lái phương tiện và trẻ em dưới một tuổi) hoặc 500 kg."

3. Sửa đổi điểm 2.3.1.4, 2.3.1.5 Mục 2 QCVN 08: 2018/BTC như sau:

“2.3.1.4 Tốc độ lớn nhất: ≥ 45 km/h.

2.3.1.5 Sức chở: Tối đa chở 12 người (không bao gồm thuyền viên, người lái phương tiện và trẻ em dưới một tuổi) hoặc 1000 kg."

4. Sửa đổi điểm 2.4.1.4, 2.4.1.5 Mục 2 QCVN 08: 2018/BTC như sau:

“2.4.1.4 Tốc độ lớn nhất: ≥ 45 km/h.

2.4.1.5 Sức chở: Tối đa chở 50 người (không bao gồm thuyền viên, người lái phương tiện và trẻ em dưới một tuổi) và 1 ô tô con  hoặc 4500 kg."

5. Bỏ các điểm 2.1.1.3, 2.2.1.3, 2.3.1.3, 2.4.1.3 Mục 2 QCVN 08: 2018/BTC

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn nắm để biết.​


Sở Tài chính