Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 01 năm 2023 (Phần II)

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN Giới thiệu văn bản mới  
Văn bản mới liên quan đến lĩnh vực tài chính tháng 01 năm 2023 (Phần II)

GIỚI THIỆU VĂN BẢN MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

(Từ 16/01/2022 – 31/01/2022)

​Phần I. Nghị quyết của Chính phủ

1. Nghị Quyết 07/NQ-CP của Chính phủ ban hành về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19.

* Ngày ban hành     :  30/01/2023

* Ngày có hiệu lực   :  30/01/2023

* Nội dung chính      : 

Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với DN, hộ gia đình, cá nhân đang được NN cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Như vậy, quy định này áp dụng đối với DN, hộ gia đình, cá nhân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nói chung không bắt buộc phải ngừng SXKD theo quy định tại điểm a mục 3 phần II Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2022.

Bộ Tài chính có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định trên.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, TGĐ các Tập đoàn, Tổng công ty NN chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quy định này.

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

Phần II. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

1. Chỉ thị 03/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết nguyên đán Quý Mão 2023.

* Ngày ban hành    :  27/01/2023

* Ngày có hiệu lực :  27/01/2023

* Nội dung chính   : 

Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan:

- Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đâu tư của doanh nghiệp và Nhân dân.

- Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc.

- Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp ..thực thi nhiệm vụ.

- Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn nắm để biết.

Phần III. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Quyết định 01/2023/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19.

* Ngày ban hành    :  31/01/2023

* Ngày có hiệu lực :  31/01/2023

* Nội dung chính   : 

Theo đó, mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được quy định như sau:

- Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với người thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 2 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ;

Lưu ý: Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có).

- Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nêu trên được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.

* Đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

 

Phần IV. Quyết định của Bộ Tài chính

1. Quyết định 43/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

* Ngày ban hành     :  16/01/2023

* Ngày có hiệu lực   :  16/01/2023

* Nội dung chính     : 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ

STTNHIỆM VỤCƠ QUAN CHỦ TRÌĐƠN VỊ THUỘC BTC CHỦ TRÌĐƠN VỊ THUỘC BTC PHỐI HỢPNHIỆM VỤ CỤ THỂTHỜI GIAN THỰC HIỆN, HOÀN THÀNH
1Đề án phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo hướng công nghiệp - đô thị - thương mại - dịch vụ gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninhUBND tỉnh Tây NinhVụ Chính sách thuếCác đơn vị có liên quanTham gia ý kiến với UBND tỉnh Tây NinhNăm 2023
2Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động các khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Bình PhướcUBND tỉnh Bình PhướcVụ Chính sách thuếCác đơn vị có liên quanTham gia ý kiến với UBND tỉnh Bình PhướcNăm 2023
3Điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển vùng Đông Nam BộBộ Kế hoạch và Đầu tưVụ NSNN tổng hợp chung trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị liên quanCác đơn vị có liên quanTham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tưNăm 2023
4Xây dựng thể chế, cơ chế điều phối, liên kết phát triển vùngBộ Kế hoạch và Đầu tưVụ NSNN tổng hợp chung trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị liên quanCác đơn vị có liên quanTham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tưNăm 2023
5Đề án về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên cơ sở đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt nguồn lực ngoài nhà nước nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của vùngBộ Kế hoạch và Đầu tưVụ Đầu tưCác đơn vị có liên quanTham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tưNăm 2023
6Lập quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050Bộ Kế hoạch và Đầu tưVụ Ngân sách nhà nướcCác đơn vị có liên quanTham gia ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tưNăm 2023
7Lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050UBND các địa phương trong vùngVụ Ngân sách nhà nướcCác đơn vị có liên quanTham gia ý kiến các địa phương trong vùngNăm 2023
8Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch tổng thể bố trí Quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hộiBộ Quốc phòngVụ ICác đơn vị có liên quanTham gia ý kiến với Bộ Quốc phòngNăm 2022-2030
9Hoàn thành quy hoạch tổng thể, điều chỉnh hệ thống công tình phòng thủ trên địa bàn, tập trung trên tuyến biên giới và vùng biển, đảo; xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghịBộ Quốc phòngVụ ICác đơn vị có liên quanTham gia ý kiến với Bộ Quốc phòngNăm 2022-2030
10Tiếp tục xây dựng và phát huy hiệu quả các khu kinh tế quốc phòng trên địa bàn vùng Đông Nam Bộ theo quy hoạch, hoàn thành đường tuần tra biên giớiBộ Quốc phòngVụ ICác đơn vị có liên quanTham gia ý kiến với Bộ Quốc phòngNăm 2022-2030
11Tiếp tục phối hợp với Campuchia thực hiện phân giới cắm mốc trên đất liền và thúc đẩy phân định biên giới trên biểnBộ Ngoại giaoVụ HCSNCác đơn vị có liên quanTham gia ý kiến với Bộ Ngoại giaoNăm 2022-2030

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

2. Quyết định 79/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2022.

* Ngày ban hành     :  30/01/2023

* Ngày có hiệu lực   :  30/01/2023

* Nội dung chính     : 

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2022 (Danh mục I) và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2022 (Danh mục II) (Danh mục kèm theo).

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu các nội dung có liên quan.

Phần V. Thông tư của Bộ Tài chính

1. Thông tư 04/2023/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành về hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

* Ngày ban hành     :  19/01/2023

* Ngày có hiệu lực   : 19/3/2023

* Nội dung chính     :

- Lễ hội, di tích quy định tại Thông tư này bao gồm:

a) Lễ hội theo Điều 3 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, gồm: Lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề, lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài;

b) Di tích theo Điều 11 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, gồm: Di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ, danh lam thắng cảnh.

- Thông tư này không điều chỉnh:

a) Quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ đối với cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo chưa được: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Thủ tướng Chính phủ cấp bằng xếp hạng di tích hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hóa;

b) Quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

* Đề nghị các đơn vị, phòng chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ  tham mưu các nội dung có liên quan.


Sở Tài chính