Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Từ ngày 1/12/2023, giảm từ 10-50% đối với 8 khoản phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin tài chính  
Từ ngày 1/12/2023, giảm từ 10-50% đối với 8 khoản phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến

Nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí theo hướng giảm một số khoản phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Ảnh minh họa

Theo đó, kể từ ngày 1/12/2023 đến hết 31/12/2025 sẽ có 8 khoản phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến gồm: 1/ Hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; 2/Mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh; 3/ Hồ sơ yêu cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; 4/Lĩnh vực năng lượng nguyên tử; 5/Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu; 6/Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 7/ Xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin; 8/ Sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng với mức giảm từ10 – 50% so với hiện hành.

Trường hợp quy định tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe, áp dụng mức thu lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp, giảm 20.000 đồng/lần so với quy định hiện hành.

Kể từ ngày 1/1/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí như hiện nay.

Kim Chung


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính