Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Hóa đơn điện tử: Bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành Tài chính

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Triển khai Hóa đơn điện tử: Bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành Tài chính

Tại Hội nghị trực tuyến công bố triển khai Hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) vừa được tổ chức sáng 21/11 tại trụ sở Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã có những phát biểu quan trọng về chuyển đổi số ngành Tài chính nói chung và của ngành Thuế nói riêng.

Xây dựng hành lang pháp lý và các tiền đề cần thiết cho chuyển đổi số

Theo Bộ trưởng, trong những năm qua, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ mà đặc biệt là sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Đảng, Chính phủ đã luôn hết sức quan tâm, coi trọng việc phát triển, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và đặc biệt là quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Không đứng ngoài xu thế chung đó, trong những năm qua, Bộ Tài chính nói chung và Ngành Thuế nói riêng đã luôn chú trọng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý; tập trung triển khai giải pháp chuyển đổi số, từng bước hình thành nền Tài chính số Việt Nam vững mạnh, hiện đại, thể hiện qua một số điểm như:

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tin tưởng việc triển khai hóa đơn điện tử sẽ thành công
và đem lại hiệu quả to lớn cho xã hội. Ảnh: MT

Thứ nhất, về xây dựng và hoàn thiện thể chế: Ngay từ đầu năm 2018, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ về triển khai ứng dụng công nghệ CMCN 4.0 trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách. Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng đã tập trung xây dựng, ban hành các văn bản để cụ thể hóa và tổ chức triển khai đồng bộ các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, giải pháp xây dựng Chính phủ số, Chính phủ điện tử của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai các giao dịch điện tử, giao dịch số trên môi trường mạng, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Nghị định quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử, …

Thứ hai, xây dựng các nền tảng phát triển Tài chính điện tử hướng tới Tài chính số: Bộ Tài chính đã và đang tập trung nguồn lực ưu tiên phát triển 04 nền tảng đóng vai trò “trụ cột” trong xây dựng phát triển Tài chính điện tử hướng tới Tài chính số gồm: (1) Nền tảng cơ sở dữ liệu Tài chính; (2) Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu ngành Tài chính; (3) Nền tảng điện toán đám mây và hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính; (4) Nền tảng định danh và xác thực điện tử.

Thứ ba, ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào công tác quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ Doanh nghiệp và người dân. Có thể kể đến một số ứng dụng CNTT tiêu biểu như: (1) Hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Bộ Tài chính; (2) Hệ thống Thanh toán điện tử Liên kho bạc, Thanh toán liên ngân hàng, Thanh toán song phương với các Ngân hàng thương mại; (3) Hệ thống thông quan tự động và Cơ chế một cửa Quốc gia; Hệ thống kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử.

Những nỗ lực, kết quả trong xây dựng Bộ Tài chính điện tử hướng tới Bộ Tài chính số trong suốt những năm vừa qua đã được đánh giá, ghi nhận bằng kết quả là 8 năm liên tiếp từ 2013 đến nay Bộ Tài chính đứng đầu Bảng xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ở Việt Nam (Vietnam ICT Index) của khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Đưa hóa đơn điện tử vào cuộc sống

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, công tác hiện đại hóa hệ thống thuế và triển khai áp dụng hoá đơn điện tử là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng trong năm 2021 bởi những lợi ích to lớn của nó mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân và cộng đồng xã hội.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng đó, thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, đặc biệt là Tổng cục Thuế đã hết sức nỗ lực, quyết tâm vào cuộc, triển khai khẩn trương, quyết liệt các nhiệm vụ, nội dung công việc nhằm sớm đưa hóa đơn điện tử vào cuộc sống, cụ thể như: Xây dựng hệ thống cơ chế chính sách pháp luật, hành lang pháp lý rõ ràng (Luật quản lý thuế, Nghị định và Thông tư hướng dẫn); Khẩn trương, quyết liệt triển khai chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật (Đầu tư máy móc thiết bị, nâng cấp đường truyền; Xây dựng phần mềm ứng dụng; Thành lập các trung tâm điều hành tại Tổng cục và 06 Cục Thuế; Thành lập BCĐ triển khai hóa đơn điện tử của ngành Thuế và BCĐ tại 06 tỉnh, thành phố ...).

Cũng theo Bộ trưởng, để có thể triển khai kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố ngày hôm nay là đã thể hiện rất rõ nét sự nỗ lực quyết tâm, sự quyết liệt trong triển khai thực hiện cơ quan thuế các cấp. Đây cũng là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các ngành các cấp tại 06 địa phương áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 1 thời gian qua bởi việc triển khai thành công tại 06 tỉnh, thành phố (chiếm tới 60% số lượng Doanh nghiệp, khoảng 70% trên tổng số lượng hóa đơn trên cả nước) giai đoạn này là vô cùng quan trọng và có tính quyết định tới sự thành công trong việc áp dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc.

”Tôi đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các đồng chí trong công tác chuẩn bị và ngày hôm nay, chúng ta đã hoàn tất các khâu công việc để chuẩn bị cho thời khắc vô cùng quan trọng này của ngành Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng, là một bước ngoặt, bước tiến vô cùng quan trọng, góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của cơ quan Thuế, của ngành Tài chính nói riêng và công cuộc chuyển đổi số quốc gia nói chung”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ nêu trên, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu toàn thể các CBCC ngành thuế quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để triển khai thành công giai đoạn 1, làm tiền đề triển khai áp dụng thành công hóa đơn điện tử trên toàn quốc,

Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Sự phối hợp, đồng hành, hỗ trợ của các Bộ, ban, ngành trung ương; Sự phối hợp, chỉ đạo sát sao của các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố để cùng với Bộ Tài chính, ngành Thuế thực hiện thành công nhiệm vụ này.

”Bộ Tài chính tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, nỗ lực cao của ngành Thuế và sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, việc triển khai hóa đơn điện tử sẽ thành công và đem lại hiệu quả to lớn cho xã hội, tạo tiền đề tốt để ngành Thuế nói riêng và ngành Tài chính nói chung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Chính phủ giao”.

NA​


Công thông tin điên tử Bộ Tài chính