Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục siết chặt kỷ cương tài chính, tiết kiệm chống lãng phí, giảm chi thường xuyên

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Tiếp tục siết chặt kỷ cương tài chính, tiết kiệm chống lãng phí, giảm chi thường xuyên

Đó là chủ trương được nêu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Cục Kế hoạch – Tài chính (Bộ Tài chính) vừa được tổ chức sáng ngày 31/12. Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính Chu Đức Lam chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có một số đại diện các đơn vị trong ngành Tài chính.

Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính Chu Đức Lam chủ trì Hội nghị

Năm 2021, hoàn thành toàn diện các mặt công tác

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục tác động tới mọi mặt đời sống chính trị - kinh tế - xã hội – ngoại giao của Việt Nam. Trước những khó khăn, thách thức của dịch bệnh Covid-19, đơn vị đã quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo và thực hiện nghiêm lời kêu gọi của Chính phủ. Cục Kế hoạch – Tài chính đã chủ động, kịp thời phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Tài chính. Trong đó: Cơ cấu lại ngân sách nhà nước (NSNN); siết chặt kỷ luật tài chính – NSNN; tăng cường thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai hiệu quả Luật quản lý và sử dụng tài sản công; quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công; tiết kiệm chi thường xuyên, không bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; tiết kiệm tối đa chi phí tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết…

Trong công tác phòng chống Covid-19, Cục đã kịp thời trình Bộ phê duyệt và ký các Công văn về triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị làm việc tại trụ sở Cơ quan Bộ và các đơn vị, hệ thống Bộ như phun khử khuẩn, đo thân nhiệt, kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào trụ sở cơ quan, bám sát tình hình thực tế để tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính Toán Chí Nghiêm cho biết, năm 2021, mặc dù khối lượng công việc được giao rất lớn nhưng với sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu chung của toàn thể cán bộ, công chức, đặc biệt được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan, Cục Kế hoạch – Tài chính đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác như: Hướng dẫn cơ chế, chính sách đảm bảo theo đúng quy định, phù hợp với đặc thù của các đơn vị, hệ thống, bao quát đầy đủ các lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính. Trong công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, đầu tư ứng dụng CNTT, quản lý tài sản đã tập trung chỉ đạo, điều hành nguồn lực tài chính để phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ Tài chính và các đơn vị hệ thống thuộc Bộ; Công tác tài vụ, kế toán, quản trị đã đảm bảo kịp thời, tuyệt đối an toàn trụ sở, tài sản, trang thiết bị của cơ quan và của cá nhân. Công tác vận hành xe ô tô phục vụ công tác chung của các đơn vị thuộc Bộ luôn đảm bảo an toàn, hiệu quả và đúng quy định hiện hành.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Bùi Thúy Ngọc phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đều nhất trí với báo cáo của đơn vị và nhất trí cao việc triển khai kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Cục Kế hoạch – Tài chính, nhờ đó CBCC ngành đã có môi trường an toàn để triển khai công việc đúng tiến độ được giao.

Năm 2022, tiếp tục siết chặt kỷ cương tài chính

Năm 2022 được dự đoán là một năm tiếp tục có nhiều khó khăn đối với nền kinh tế đất nước. Chủ trương của ngành Tài chính tiếp tục tiết kiệm chống lãng phí, giảm chi thường xuyên theo đúng chủ trương của Đảng và Chính phủ đề ra. Do đó, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính Chu Đức Lam cho biết, phương hướng công tác của Cục Kế hoạch – Tài chính sẽ tiếp tục quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng dự toán được giao, giải ngân vốn trong phạm vi kế hoạch được duyệt; quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 để đẩy mạnh công tác giải ngân dự toán NSNN. Cục sẽ tăng cường theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý tài chính nội ngành, trong đó sẽ tập trung làm rõ, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt trong việc cố tình nhũng nhiễu, gây chậm trễ tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thất thoát, lãng phí nguồn lực, giải ngân không đảm bảo yêu cầu.

Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính Chu Đức Lam cho biết, khối lượng công việc trong năm 2022 là tương đối lớn, nhất là đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước theo đúng quy định của Nhà nước. Để đảm bảo thực hiện hoàn thành khối lượng công việc được giao, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính chu Đức Lam đề nghị các cán bộ, công chức của Cục Kế hoạch Tài chính nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ,có phương pháp khoa học trong quản lý đối với lĩnh vực, đơn vị phụ trách. Tập thể lãnh đạo Cục đoàn kết, chủ động chỉ đạo sát sao, toàn diện các lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn và quản lý nội bộ Cơ quan Bộ theo phân công. Mong các đơn vị trong Bộ tiếp tục phối hợp tốt với Cục Kế hoạch – Tài chính trong công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính nội ngành…

Kim Chung


Công thông tin điên tử Bộ Tài chính