Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 Hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay,trả nợ của CP chính quyền đ...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15/11/2021 Hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay,trả nợ của CP chính quyền địa phương;thống kê ,theo dỗi các khoản nợ vay lại và bảo lãnh chính phủ
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan