Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 45/2021/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá trị tính thếu (...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Thông tư số 45/2021/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá trị tính thếu (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan