Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 41/2021/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Thông tư số 41/2021/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan