Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 35/2021/TT-BTC quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Thông tư số 35/2021/TT-BTC quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa GĐ 2021-2030
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan