Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 34/2021/TT-BTC quy định việc lập dự toán,quản lý,sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức đại h...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Thông tư số 34/2021/TT-BTC quy định việc lập dự toán,quản lý,sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức đại hội thể thao đông nam á lần thứ 31 và đại hội thể thao người khuyết tật đông Á lần thứ 11 năm 2021 tại việt nam
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan