Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý d...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan