Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 86/TB-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công khai tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toá...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán  
Thông báo số 86/TB-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công khai tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 trở về trước
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan