Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 20/TB-UBND ngày 5/4/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công khai tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán ...

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán  
Thông báo số 20/TB-UBND ngày 5/4/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công khai tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan