Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo số 18/TB-UBND ngày 5/4/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công khai tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán năm 2015 và các năm trở về trước

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH Tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán  
Thông báo số 18/TB-UBND ngày 5/4/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công khai tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm toán năm 2015 và các năm trở về trước
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan