Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 tỉnh Hà Nam

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin trong tỉnh  
Thành lập Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 tỉnh Hà Nam
Ngày 04/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy đã ký Quyết định số 870/QĐ-UBND thành lập Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 tỉnh Hà Nam (gọi tắt là Quỹ) để tiếp nhận nguồn tài trợ, hỗ trợ cho việc mua, nhập khẩu, sản xuất vắc-xin và sử dụng phòng dịch COVID-19 cho người dân.
Theo quyết định, Quỹ vắc-xin phòng dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam được thành lập để tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vắc xin của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua vắc xin và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19.
 
Trong quyết định, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát huy trách nhiệm trong công tác vận động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân đóng góp cho Quỹ. Đồng thời, cơ quan này cũng thực hiện giám sát để đảm bảo quản lý, sử dụng Quỹ đúng mục đích, công khai, minh bạch và hiệu quả.
 

4.500 liều vắc-xin AstraZeneca Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh Hà Nam đã được tiêm cho hơn 5.300 đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ trong đợt 1/2021 (Ảnh: Hoa Hiên)
 
Quỹ được giao cho Sở Y tế tỉnh Hà Nam quản lý và hoạt động chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và Kiểm toán Nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và cộng đồng. Ngoài ra, Quỹ cũng được báo cáo tình hình thực hiện thu, chi quyết toán tài chính UBND tỉnh. Thực hiện công khai số tiền huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp và số tiền đã chi, số dư còn lại (nếu có).
 
Về thẩm quyền quyết định chi, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp nhu cầu mua vắc-xin và sử dụng vắc-xin phòng dịch COVID-19, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Sở Y tế xuất Quỹ để chi theo nội dung Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
 
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vắc-xin phòng dịch COVID-19 cho người dân trên địa bàn. Số dư của Quỹ (nếu có) sẽ được nộp toàn bộ vào ngân sách tỉnh để bổ sung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định.
 

 
Hanamtv