Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tham gia ý kiến dự thảo dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối v...

GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN  
tham gia ý kiến dự thảo dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Sở Tài chính