Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực tài chính

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực tài chính

Chiều 8/4, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 3 và Quý I/2024; triển khai chương trình công tác tháng 4 và Quý II/2024 theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Hội nghị do Thứ trưởng Cao Anh Tuấn chủ trì. Tham dự hội nghị còn có Thứ trưởng Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bùi Văn Khắng và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn chủ trì Hội nghị

Thu ngân sách tăng 9,8% so với cùng kỳ

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 3 ước đạt 141,8 nghìn tỷ đồng, bằng 8,34% dự toán, bằng 71,3% bình quân hai tháng. Lũy kế thu NSNN quý I/2024 ước đạt 539,5 nghìn tỷ đồng, bằng 31,7% dự toán, tăng 9,8% so cùng kỳ năm 2023 (ngân sách trung ương ước đạt 34,1% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 29,3% dự toán).

Trong đó: Thu nội địa ước đạt 467,5 nghìn tỷ đồng, bằng 32,4% dự toán, tăng 13,5% so cùng kỳ năm 2023. Không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa ước đạt 33,5% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ; Thu dầu thô: đạt 15,8 nghìn tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán, tăng 2,1% so cùng kỳ năm 2023; Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: đạt 56,2 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán, giảm 12,5% so cùng kỳ năm 2023.

Về chi NSNN, tổng chi cân đối NSNN tháng 3 ước đạt 140,3 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi quý I/2024 đạt 393,5 nghìn tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán, tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó: Chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 89,9 nghìn tỷ đồng, bằng 13,3% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân ước 13,67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng cả về lượng (khoảng 16,7 nghìn tỷ đồng) và tỷ lệ giải ngân so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2023 đạt 10,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); chi trả nợ lãi ước đạt 29,1% dự toán, tăng 16,6%; chi thường xuyên ước đạt 21,5% dự toán, tăng 3,4% so cùng kỳ năm 2023...

Về cân đối NSNN, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 27/3/2024, đã thực hiện phát hành gần 80,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 11,53 năm, lãi suất bình quân 2,24%/năm.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại Điểm cầu Tổng cục Thuế

Báo cáo tại Hội nghị về tình hình thu NSNN do ngành Thuế quản lý, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, tổng thu NSNN tháng 3/2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 131.256 tỷ đồng, bằng 8,8% so với dự toán cả năm, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Tổng thu NSNN cả Quý I/2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 490.196 tỷ đồng, bằng 33% so với dự toán, tăng 10,9% so với cùng kỳ.

“Số thu ngân sách là rất khả quan, tuy nhiên những khó khăn, tiềm ẩn trong công tác thu của ngành Thuế thời gian tới còn rất lớn, ngành Thuế sẽ không chủ quan và tiếp tục kiên trì, quyết liệt trong công tác thu thuế” - Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành nhận định.

Theo đó, trong tháng 4 và Quý IV/2024 tới, ngành Thuế sẽ đẩy mạnh công tác truy thu nợ thuế, đặc biệt là tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử từ giao dịch trên các sàn thương mại đển các hình thức kinh doanh trực tuyến, livestream…

Toàn cảnh Hội nghị

Từ điểm cầu Tổng cục Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cho biết, trong Quý I/2024 đối với công tác xây dựng cơ chế chính sách, đơn vị được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng 3 Đề án và các thông tư do Bộ Tài chính giao. Kết quả trong Quý I/2024 đã hoàn thành và trình Bộ 2 Thông tư, 3 Nghị định đang được Tổng cục bám sát, xây dựng theo đúng tiến độ.

Về công tác xuất nhập khẩu và thu thuế, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Quý I/2024 đạt 177,96 tỷ USD, tăng 15%, tương ứng với 23,4 tỷ USD. Trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 92,88 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023; tổng kim ngạch nhập khẩu 85,08 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023. Trong Quý I/2024 xuất siêu đạt 7,8 tỷ USD. Tuy nhiên, tthu ngân sách quý I/2024 do cơ quan hải quan thực hiện chỉ đạt 88.354 tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán giao, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2023.

Báo cáo phương hướng nhiệm vụ trong Quý II/2024, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ cho biết, Tổng cục sẽ tiếp tục bám sát công tác xây dựng thể chế chính sách nhằm hoàn thành đúng tiến độ được giao. Bên cạnh đó tiếp tục các hoạt động tạo thuận lợi thương mại, tăng cường công tác thu, chống thất thu, truy thu thuế; tập trung hoàn thành một số hội nghị lớn của ngành Hải quan dự kiến diễn ra trong Quý II/2024…

Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Cận đánh giá cao các đơn vị đã luôn chủ động, bám sát chương trình, nhiệm vụ kế hoạch và đạt nhiều kết quả tích cực trong tháng 3 và Quý I/2024.

Thứ trưởng cũng nhận định một trong những khó khăn lớn hiện nay là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân. Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục lưu ý, tập trung đôn đốc, sớm hoàn thành các cơ chế chính sách được giao.

“Ví dụ như Cục Quản lý Giá có 8 văn bản, gồm 3 Nghị định và 5 Thông tư cần xây dựng gấp để hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành Luật Giá sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 tới” - Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho biết.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng lưu ý một số đơn vị như: Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm về công tác hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực dự trữ nhà nước, bảo hiểm, tăng cường công tác thanh kiểm tra trong lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị…

Thứ trưởng Bùi Văn Khắng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Khắng cũng đồng tình, chia sẻ với những khó khăn trong công tác xây dựng cơ chế chính sách của các đơn vị hiện nay. Đồng thời động viên các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ, các Bộ ngành, địa phương, cơ quan liên quan sớm hoàn thành tiến độ các đề án chính sách được giao. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian tới đối với các đơn vị: Kho bạc Nhà nước, đầu tư, công sản…

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị trong tháng 3 và Quý I/2024 vừa qua. Theo đó, các đơn vị đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc khá lớn từ xây dựng cơ chế chính sách, điều hành thu chi ngân sách, công tác nội ngành…

Về nhiệm vụ công tác tháng 4 và Quý II/2024, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung, nỗ lực trong việc xây dựng, hoàn thiện khối lượng rất lớn các văn bản quy phạm pháp luật đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Về điều hành chính sách tài khóa, Thứ trưởng nhận định, tuy kết quả công tác thu ngân sách tháng 3 và quý I/2024 đạt khá, tuy nhiên cần tiếp tục đánh giá, phân tích rõ kết quả số thu ngân sách để có các giải pháp điều hành chính sách tài khóa tiếp theo.

Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị các Tổng cục: Thuế, Hải quan cần tiếp tục rà soát các giải pháp về chống gian lận thương mại, đẩy mạnh thu thuế lĩnh vực thương mại điện tử góp phần lành mạnh hóa môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm 2024.

Bên cạnh đó trong nhiệm vụ Quý II/2024, Thứ trưởng cũng lưu ý các đơn vị chuyên môn tiếp tục tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử với mặt hàng xăng dầu, công tác giải ngân, quyết toán ngân sách, công tác tài chính nhà nước, công tác tài chính nội ngành...

Thu Trang​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính