Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tài chính tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin nội bộ  
Sở Tài chính tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2021. Chiều ngày 7 tháng 01 năm 2021 tại Hội trường Sở Tài chính đã tiến hành Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Sở chủ trì Hội Nghị
      Tới dự và chỉ đạo Hội nghị gồm có các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở , cùng dự hội nghị  có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc; Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị, hội đoàn thể thuộc Sở.
      Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Tư, Phó Giám đốc Sở đã trình bày báo cáo kết qủa thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo khẳng định, năm 2020 là năm khó khăn, tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội​, song với sự tập trung lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý điều hành linh hoạt của tập thể Lãnh đạo Sở, sự đổi mới phương pháp tổ chức phong trào thi đua của công đoàn, sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động. 

Đồng chí Lê Hồng Tư - Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Sở
      Bên cạnh đó, Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, thống nhất nội dung, chỉ tiêu thi đua năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020; báo cáo tài chính cơ quan năm 2020...

      Kết thúc Hội nghị Giám đốc Sở và Chủ tịch Công đoàn  ký giao ước thi đua, cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành công đoàn để mở rộng dân chủ cơ  sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021.


Sở Tài chính