Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số dư Quỹ BOG Xăng dầu trên 7.424 tỷ đồng

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin tài chính  
Số dư Quỹ BOG Xăng dầu trên 7.424 tỷ đồng

Tính đến hết quý II/2023 (đến hết ngày 30/6/2023), số dư quỹ Bình ổn giá (BOG) còn 7.424,7 tỷ đồng. Cụ thể:

Ảnh minh họa: H. Tuấn

Số dư Quỹ BOG đến hết ngày 31/3/2023 còn 5.640,34 tỷ đồng; Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý II năm 2023 (từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 30/6/2023) là 1.779,2 tỷ đồng; Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý II năm 2023 (từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 30/6/2023) là 5,91 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý II năm 2023 là 3,23 tỷ đồng; Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý II năm 2023 là 2,09 tỷ đồng.

Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết ngày 30/6/2023 là 7.424,7 tỷ đồng.

Mộc Lan


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính