Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 31/11/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết k...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 31/11/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc Quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan