Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phân cấp nhiệm vụ chi cho các cấp chính qu...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phân cấp nhiệm vụ chi cho các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan