Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 9/4/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử ...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 9/4/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan