Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 03/QĐ-STC ngày 21/01/2020 của Sở Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra của Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Hà Nam năm 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Quyết định số 03/QĐ-STC ngày 21/01/2020 của Sở Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra của Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Hà Nam năm 2020
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan