Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bàn ghế trang bị hội trường phục vụ nhu cầu tổ chức các hội trường phục vụ nhu cầu tổ chức các hội nghị cho Ủy ban MTTQ tỉnh

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG  
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bàn ghế trang bị hội trường phục vụ nhu cầu tổ chức các hội trường phục vụ nhu cầu tổ chức các hội nghị cho Ủy ban MTTQ tỉnh
Mua sắm bàn ghế trang bị hội trường phục vụ nhu cầu tổ chức các hội nghị của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc​ tỉnh Hà Nam
1. Tên dự án: ​Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc ​Sở Tài chính.
2. Chủ đầu tư:​ Uỷ ban Mặt trận tổ quốc
3. Mục tiêu chính: Sửa chữa một số hạng mục, công trình trụ sở làm việc bị xuống cấp
4. Địa điểm đầu tư: Sở Tài chính
5. Thời gian thực hiện: Năm 2019.
6. Tổng mức đầu tư: 4.000 triệu đồng.
7. Nguồn vốn đầu tư: NSNN.
8. Tình trạng dự án: Đang thực hiện

Sở Tài chính