Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn đầu tư công đạt 88%

TIN TỨC SỰ KIỆN Tin tài chính  
Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn đầu tư công đạt 88%

Báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 4 tháng và ước thực hiện 5 tháng năm 2021 của Bộ Tài chính cho biết, đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 của 50/50 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, tính từ đầu năm đến 27/5/2021, tổng số vốn đầu tư đã được phân bổ là 406.463,67 tỷ đồng, đạt 88,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, trong số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn năm 2021, có 34 bộ, cơ quan trung ương và 40 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được giao. Kế hoạch vốn còn lại chưa được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai phân bổ là 54.836,33 tỷ đồng, chiếm 11,89% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Về kết quả giải ngân vốn kế hoạch năm 2021, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, ước giải ngân kế hoạch vốn 5 tháng đầu năm 2021 đạt 102.029,24 tỷ đồng, bằng 22,12% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020 (25,98%), trong đó vốn trong nước đạt 24,53%, vốn nước ngoài đạt 2,97%.

image

Ước giải ngân kế hoạch vốn 5 tháng đầu năm 2021 bằng 22,12% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ảnh minh họa: Báo Đầu tư

Có 07 bộ, cơ quan trung ương và 08 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 25% kế hoạch, trong đó, một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao như: Thái Bình (73,74%), Hưng Yên (47,22%), Kiểm toán nhà nước (46,89%), Nam Định (45,17%), Thanh Hóa (44,39%), Hà Nam (41,46%).

Hầu hết các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp, trong đó có 13 bộ chưa giải ngân kế hoạch vốn, 08 bộ có tỷ lệ giải ngân dưới 1%.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công chậm, chưa có nhiều chuyển biến trong tháng 5 là do một số nguyên nhân như dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở nhiều địa phương khiến tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, giá cả vật liệu tăng cao đột biến, đặc biệt là thép xây dựng đã làm ảnh hưởng đến huy động nguồn lực và tiến độ thi công của nhà thầu.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong các tháng tiếp theo, Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện nghiêm Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 6/5/2021 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có hiệu quả, chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có hiệu quả còn thiếu vốn để bảo đảm giải ngân hết số vốn được giao. Bộ Tài chính cũng đề nghị các Bộ, ngành chủ trì trong xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 phối hợp với các đơn vị có liên quan để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và đề xuất phương án bố trí vốn năm 2021 để báo cáo cấp có thẩm quyền phân bổ vốn cho các địa phương thực hiện…

T.N


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính