Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nỗ lực triển khai các giải pháp quản lý thuế thương mại điện tử

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Nỗ lực triển khai các giải pháp quản lý thuế thương mại điện tử

Thương mại điện tử (TMĐT) đã và đang trở thành lĩnh vực có ảnh hưởng quan trọng đến tăng trưởng kinh tế của các quốc gia trong đó có Việt Nam, đồng thời đặt ra thách thức không nhỏ đối với công tác quản lý thuế. Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT trong nước và xuyên biên giới.

Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm phát triển TMĐT, chống thất thu thuế

Trong đó, Tổng cục Thuế đã tham mưu trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật về thuế nhằm củng cố cơ sở pháp lý cho công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, tăng cường trách nhiệm của các bộ ngành, chủ sở hữu nền tảng TMĐT, các nhà cung cấp nước ngoài và đối tác của họ tại Việt Nam.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ NNT bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả nhằm lan tỏa chủ trương, chính sách của Nhà nước về phát triển TMĐT lành mạnh, cạnh tranh, phát triển bền vững trên cơ sở tuân thủ pháp luật nhà nước.

Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT thực hiện các thủ tục về thuế theo hình thức điện tử. Đến nay đã có 94 nhà cung cấp nước ngoài đã kê khai, nộp thuế trên Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài với số thuế là trên 14,5 nghìn tỷ đồng.

Cơ quan thuế đã chỉ đạo triển khai công tác thanh tra, kiểm tra tại cơ quan thuế các cấp tập trung vào các nhóm người nộp thuế có hoạt động liên quan đế lĩnh vực TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số để chống thất thu và tăng cường ý thức chấp hành pháp luật thuế của tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT. Đồng thời, thu thập, xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về TMĐT tập trung tại Tổng cục Thuế, hỗ trợ công tác quản lý thuế với hoạt động TMĐT.

Ông Mai Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chia sẻ với báo giới về tình hình công tác quản lý thuế với hoạt động TMĐT tại Việt Nam vào chiều ngày 25/4/2/24

Theo ông Mai Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, việc kết nối, chia sẻ thông tin là hoạt động mà Chính phủ hết sức quan tâm, ngành Thuế cũng đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phía các Bộ, ngành, đơn vị liên quan.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước nói chung và quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT nói riêng, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan trong lĩnh vực TMĐT thông qua việc ký kết các văn bản thỏa thuận phối hợp công tác, tham mưu trình Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/05/2023 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu để phục vụ phát triển TMĐT, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ và đã đạt được một số kết quả tích cực.

Bộ Công an và Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã hoàn thành việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện việc rà soát đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về mã số thuế. Đến nay, nếu tính trên số lượng mã số thuế không bao gồm người phụ thuộc và các mã số thuế không có nghĩa vụ thuế hoặc không có thông tin giấy tờ (CMND, CCCD) thì đã hoàn thành trên 90% việc rà soát, đồng bộ cơ sở dữ liệu của Bộ Công an với cơ sở dữ liệu về mã số thuế để triển khai việc chuyển đổi sử dụng CCCD làm mã số thuế theo quy định.

Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã hoàn thành việc tích hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử (VneID) với các nền tảng quản lý thuế của cơ quan thuế. Đến nay có trên 663 nghìn lượt kết nối, tổng số công dân truy cập là hơn 400 nghìn lượt.

Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ngân hàng Nhà nước đã bước đầu hoàn thành việc chia sẻ CSDL cho Tổng cục Thuế.

Thu nộp 180 nghìn tỷ đồng tiền thuế từ hoạt động TMĐT

Theo ông Mai Sơn, ngành Thuế đã tiếp cận hoạt động TMĐT theo 08 nền tảng có hoạt động TMĐT để áp dụng các biện pháp quản lý thuế phù hợp bao gồm: Nền tảng sàn giao dịch TMĐT; Website/ứng dụng TMĐT; nền tảng mạng xã hội; nền tảng giao thông, vận tải, giao nhận; nền tảng đại lý; nền tảng thuê bao; nền tảng quảng cáo; nền tảng kho ứng dụng.

Đồng thời, phân loại NNT tham gia hoạt động TMĐT theo 02 nhóm chính gồm nhóm hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong nước; nhóm hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới để có cách quản lý thuế phù hợp.

Năm 2022 doanh thu quản lý thuế từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT là 3,1 triệu tỷ đồng (~ 130,57 tỷ USD), với số thuế đã nộp là 83 nghìn tỷ đồng; Năm 2023 doanh thu quản lý thuế là 3,5 triệu tỷ đồng (~ 146,28 tỷ USD), số thuế đã nộp là 97 nghìn tỷ đồng.

Thời gian tới, cơ quan thuế sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật thuế và chính sách pháp luật chuyên ngành nhằm bao quát toàn bộ các hoạt động TMĐT, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Tiếp tục rà soát và làm giàu cơ sở dữ liệu TMĐT từ các nguồn thông tin từ các bộ, ngành; từ các tổ chức kinh doanh trong hệ sinh thái TMĐT. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, cơ quan thuế sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý thuế phù hợp theo nguyên tắc quản lý rủi ro.

Cùng với đó, tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý thu, nộp thuế đặc biệt đối với nhóm người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong việc thực hiện nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế theo hình thức điện tử. Cơ quan thuế cũng sẽ tiếp tục phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các Bộ, ngành liên quan nhằm phát triển TMĐT, chống thất thu thuế.

 

HP​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính