Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về Quy định khu vực thuộc nội thành củ...

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  
Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ...trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết tại đây
Sở Tài chính
Tin liên quan