Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nâng cao hiệu quả công tác sắp xếp, xử lý tài sản công

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Nâng cao hiệu quả công tác sắp xếp, xử lý tài sản công

Ngày 16/4, tại Tp. Hải Phòng, Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (thay thế Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ). Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đại diện một số Bộ ngành, địa phương, các doanh nghiệp và đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản phát biểu khai mạc hội nghị

Tích cực gỡ vướng chính sách

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công nhằm thay thế Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ. Hội nghị là diễn đàn để Bộ Tài chính tiếp tục lắng nghe, lấy ý kiến các Bộ ngành, địa phương nhằm tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định.

“Đây là một Nghị định rất khó và quan trọng, Bộ Tài chính đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý của các Bộ ngành, địa phương trên tinh thần cầu thị, vì mỗi ý kiến của các Bộ ngành, địa phương đều xuất phát từ thực tiễn, nắm rõ các vướng mắc phát sinh khi triển khai thực hiện xử lý lại, sắp xếp tài sản công. Đây đều là các ý kiến tâm huyết cần được nghiên cứu một cách thấu đáo. Trên cơ sở giải trình, tổng hợp tiếp thu, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định lần 3 để tiếp tục lấy ý kiến các Bộ ngành, địa phương tại hội nghị hôm nay” – Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết.

Toàn cảnh hội nghị

Giới thiệu tóm tắt một số điểm cơ bản của dự thảo Nghị định, ông Nguyễn Tân Thịnh cho biết, về phạm vi điều chỉnh, Dự thảo Nghị định kế thừa của Nghị định 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP là 3 loại tài sản công phải sắp xếp lại, xử lý gồm: Đất, nhà, công trình khác gắn liền với đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; xe ô tô; máy móc, thiết bị và tài sản công khác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tuy nhiên, đối với tài sản công là xe ô tô, máy móc, thiết bị và tài sản công khác, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương; đồng thời để đảm bảo tránh trùng lặp trong các chính sách, tại khoản 2 Điều 1 dự thảo quy định: Đối với tài sản công là xe ô tô, máy móc, thiết bị và tài sản công khác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện rà soát, đối chiếu giữa tài sản hiện có với tiêu chuẩn, định mức và nhu cầu sử dụng tài sản; trường hợp tài sản hiện có phù hợp với tiêu chuẩn, định mức và nhu cầu sử dụng thì được giữ lại tiếp tục sử dụng; trường hợp dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng hoặc đủ điều kiện thanh lý thì việc quyết định xử lý và tổ chức xử lý tài sản được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ; không thực hiện theo quy định tại Nghị định này. Sau khi hoàn thành việc xử lý tài sản, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện cập nhật thông tin biến động về tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo quy định của pháp luật.

Về phạm vi nhà, đất thực hiện và không thực hiện sắp xếp, Dự thảo kế thừa việc xác định phạm vi nhà, đất phải thực hiện sắp xếp và không phải thực hiện sắp xếp đã được quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP đến nay vẫn còn phù hợp. Đồng thời, trên cơ sở rà soát thực tế vướng mắc về phạm vi sắp xếp nhà, đất thời gian qua tại Nghị định 67/2021/NĐ-CP, quá trình tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và rà soát pháp luật có liên quan mới được ban hành, dự thảo Nghị định quy định cụ thể, rõ hơn phạm vi của nhà, đất không phải thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý gồm 13 trường hợp, do nhà, đất này đã được điều chỉnh bởi các pháp luật có liên quan.

Đồng thời, tại dự thảo Nghị định cũng quy định nguyên tắc xác định đối với một số trường hợp cụ thể trong thực tế thời gian qua còn có cách hiểu chưa thống nhất hoặc có sự chồng lấn pháp luật như: Nhà, đất do doanh nghiệp quản lý, sử dụng mà doanh nghiệp đó có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Nhà, đất đang sử dụng để góp vốn, liên doanh, liên kết theo đúng quy định của pháp luật; Đất, nhà gắn liền với đất mà đất đó đã hết thời hạn giao đất, cho thuê đất; Nhà, đất đang trong quá trình tố tụng, thi hành án, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; Cơ sở nhà, đất bị lấn, chiếm; Cơ sở nhà, đất do doanh nghiệp quản lý, sử dụng mà đất hoặc nhà không thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý; Cơ sở nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng mà đất hoặc nhà hoặc một phần diện tích nhà, đất hoặc một phần diện tích đất hoặc một phần diện tích nhà thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý.

Cân nhắc đối tượng áp dụng đảm bảo phù hợp

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung tại dự thảo Nghị định và đánh giá cao việc Bộ Tài chính đã tổng hợp, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các Bộ ngành, địa phương doanh nghiệp trong việc hoàn thiện dự thảo nghị định. Bên cạnh đó hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu xoay quanh các nội dung tại dự thảo Nghị định như: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc sắp xếp; thẩm quyền, trình tự, thủ tục, báo cáo kê khai, tổng hợp, kiểm tra hiện trạng, lập phương án, phê duyệt phương án sắp xếp nhà, đất; các hình thức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; Quyết định xử lý và tổ chức thực hiện xử lý nhà, đất; thay đổi phương án sắp xếp nhà, đất; quản lý sử dụng số tiền; xử lý nhà, đất phải di dời; xử lý chuyển tiếp; các biểu mẫu kê khai…

Ông Trần Xuân Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Tp.Hải Phòng góp ý tại hội nghị

Góp ý kiến tại hội nghị, ông Trần Xuân Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Tp.Hải Phòng cho biết, liên quan đến đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà đất, đề nghị bỏ đối tượng phải sắp xếp lại, xử lý nhà, đất là doanh nghiệp vì việc giao đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Như vậy, sau khi đơn vị được giao quản lý, sử dụng đất theo quyết định cho thuê đất, giao đất của cấp có thẩm quyền thì việc quản lý, sử dụng nên được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

Trường hợp vẫn thực hiện sắp xếp đối với đối tượng là doanh nghiệp, đề nghị quy định rõ thêm nội dung không thực hiện sắp xếp với doanh nghiệp đảng, để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 165/2017/NĐ-CP của Chính phủ: “Việc quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp của Đảng thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan, quy định của Đảng và điều lệ doanh nghiệp” - Phó Giám đốc Sở Tài chính Tp.Hải Phòng cho biết.

Bà Nguyễn Anh Yến, Phó Giám đốc Sở Tài chính Lạng Sơn góp ý kiến tại hội nghị

Cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị định, bà Nguyễn Anh Yến, Phó Giám đốc Sở Tài chính Lạng Sơn góp ý thêm, về nội dung Điều 2. Phạm vi điều chỉnh nên xem xét, bổ sung nhà, đất không thực hiện sắp xếp lại, xử lý theo Nghị định này là Nhà văn hóa thôn.

Về đối tượng áp dụng, nhất trí với ý kiến tại dự thảo Nghị định là sắp xếp lại, xử lý nhà, đất với các doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp cấp I là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Doanh nghiệp cấp II do Doanh nghiệp cấp I nắm giữ 100% vốn điều lệ và Doanh nghiệp cấp III do Doanh nghiệp cấp II nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Tân Thịnh ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến thảo luận, góp ý tâm huyết của các đại biểu tham dự. Là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, xây dựng Nghị định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Cục Quản lý công sản sẽ tiếp tục tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý để sớm hoàn thiện Nghị định trình Chính phủ theo đúng tiến độ quy định./.

Tin và ảnh: Thu Trang​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính