Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2020, ngành Tài chính góp phần tích cực vào thắng lợi chung của cả nước

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Năm 2020, ngành Tài chính góp phần tích cực vào thắng lợi chung của cả nước

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính –ngân sách nhà nước năm 2020, triển khai kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Tài chính tổ chức sáng 8/1/2021, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá trong bối cảnh năm 2020 kinh tế chịu tác động nghiêm trọng của thiên tai, dịch bệnh, thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Tài chính đã đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm vượt khó, chủ động đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp chính sách tài khoá, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước, góp phần tích cực thực hiện “nhiệm vụ kép” - vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân. Đánh giá của người đứng đầu ngành Tài chính cũng đã nhận được sự đồng thuận cao của người đứng đầu Chính phủ cũng như các đại biểu tham dự Hội nghị.

image

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: M.T

Năm 2020: Hoàn thành toàn diện, vượt mức các nhiệm vụ được giao

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, Bộ Tài chính đã đề xuất và triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN). Ước tính, trong năm 2020 đã gia hạn cho khoảng 185 nghìn lượt người nộp thuế; thực hiện miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho khoảng trên 6 triệu người nộp thuế, với tổng kinh phí được miễn, giảm, gia hạn khoảng 130 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường công tác quản lý thu; đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại. Trong năm, cơ quan thuế, hải quan đã thực hiện 81,8 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý tài chính trên 70,6 nghìn tỷ đồng; xử lý thu hồi 25,5 nghìn tỷ đồng thuế nợ đọng từ năm trước chuyển sang.

Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, liên tục, đến nay, ước thực hiện thu cân đối NSNN năm 2020 đạt trên 1,5 triệu tỷ đồng, bằng 98% dự toán điều chỉnh bổ sung, tăng gần 184 nghìn tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội, tỷ lệ động viên vào NSNN đạt khoảng 23,9% GDP; trong đó: thu nội địa cơ bản đạt dự toán; thu từ dầu thô đạt 98,3%; tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 93,8% dự toán, sau khi trừ hoàn thuế giá trị gia tăng, thì phần cân đối NSNN đạt 86,2% dự toán.

Về chi NSNN, Bộ Tài chính đã chủ động trình cấp thẩm quyền cho phép thực hiện những biện pháp, như: yêu cầu tiết kiệm 70% kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác; chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở; yêu cầu các địa phương chủ động điều hành NSĐP.

Đồng thời, NSNN đã chi trên 18 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân chịu tác động của đại dịch Covid-19 theo các Nghị quyết 37 và 42 của Chính phủ. Ngân sách trung ương đã dành 12,4 nghìn tỷ đồng dự phòng để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão, mưa lũ; xuất cấp gần 37 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm. Các địa phương cũng chủ động sử dụng khoảng 8,2 nghìn tỷ đồng dự phòng ngân sách địa phương và nguồn lực tại chỗ để chi cho công tác phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai. “Nhờ chủ động trong điều hành, NSNN đã bố trí đủ nguồn đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó có chi đầu tư phát triển, chi đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh theo dự toán.”- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, với kết quả thu, chi ngân sách nêu trên, dự kiến mức bội chi NSNN năm 2020 bằng 3,93%GDP ước thực hiện (nếu so với GDP kế hoạch thì bằng 3,64%), số bội chi tuyệt đối tăng khoảng 14 nghìn tỷ đồng so với dự toán (Quốc hội cho phép điều chỉnh tăng tối đa 133,5 nghìn tỷ đồng).

Trong năm 2020, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để bù đắp bội chi và trả nợ gốc phù hợp với yêu cầu sử dụng NSNN. Kỳ hạn phát hành TPCP bình quân khoảng 13,94 năm (gấp trên 3,5 lần năm 2011), lãi suất bình quân khoảng 2,86%/năm, bằng ¼ lãi suất phải trả năm 2001, góp phần tiết kiệm cho NSNN, củng cố xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

“Nhìn lại năm 2020, chúng ta thấy trong bối cảnh năm 2020 kinh tế chịu tác động nghiêm trọng của thiên tai, dịch bệnh; nhưng nhờ dư địa tài khóa tích lũy từ việc cơ cấu lại NSNN và nợ công trong giai đoạn 2016-2019, nên cân đối ngân sách năm 2020 kể cả ở cấp trung ương và cấp địa phương cơ bản được đảm bảo; góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - NSNN năm 2020 và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu tài chính - NSNN 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 25 của Quốc hội." - Bộ trưởng đánh giá.

Tính chung cả giai đoạn 2016-2020, tổng thu NSNN đạt 6,89 triệu tỷ đồng, bằng 100,4% kế hoạch. Cơ cấu thu NSNN bền vững hơn, tỷ trọng thu nội địa tăng từ 68% bình quân giai đoạn 2011-2015 lên 85,5% năm 2020 (kế hoạch là 84-85%), tỷ trọng thu dầu thô và hoạt động xuất nhập khẩu giảm từ 30% bình quân giai đoạn 2011-2015 xuống còn khoảng 14,2% năm 2020.

Tỷ trọng chi NSNN bình quân khoảng 28% GDP (giai đoạn 2011-2015 là 29,5% GDP). Cơ cấu chi tiếp tục chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển năm 2020 ước đạt trên 29% (mục tiêu là 25-26%), chi thường xuyên khoảng 63,1% tổng chi NSNN (mục tiêu là dưới 64%).

Bội chi NSNN bình quân 5 năm giai đoạn 2016-2020 khoảng 3,6%GDP, đảm bảo mục tiêu không quá 3,9% GDP theo Nghị quyết 25 của Quốc hội.

Đến cuối năm 2020, dư nợ công khoảng 55,8%GDP, nợ Chính phủ khoảng 49,6% GDP, giảm mạnh so với mức tương ứng là 63,7% và 52,7% năm 2016 (mức trần cho phép là 65% và 54%).

Không chỉ đảm bảo các chỉ tiêu thu, chi NSNN, năm 2020, Bộ Tài chính đã hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng luật, pháp lệnh được giao, trong đó đã trình Chính phủ trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua 11 Nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 43 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 08 Quyết định; đồng thời, ban hành theo thẩm quyền 122 thông tư, tập trung vào các cơ chế, chính sách về thuế, cắt giảm phí, lệ phí hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, quản lý chi NSNN chặt chẽ, hiệu quả, phát triển thị trường tài chính, dịch vụ kế toán, bảo hiểm, quản lý ngân quỹ nhà nước. Cùng với việc ban hành, hoàn thiện thể chế, Bộ Tài chính đã chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thường xuyên tổ chức đối thoại, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế cho doanh nghiệp, người dân. Tính chung 5 năm giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính đã trình thông qua 06 Luật; 23 Nghị quyết của Quốc hội; 10 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 159 Nghị định của Chính phủ; 42 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền 799 Thông tư,…

Công tác đẩy mạnh cải cách hành chính được Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về cải cách hành chính, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. Kết quả năm 2020, đã thực hiện 180/180 nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch.

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, đến nay Bộ Tài chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 977 thủ tục hành chính, đạt 100%, chiếm 55% tổng số dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ; hoàn thành kết nối, tích hợp 294/585 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ trên 50% (vượt mục tiêu 30% mà Chính phủ đặt ra). Đến nay, cơ bản tất cả các doanh nghiệp đều sử dụng hệ thống khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, thực hiện thủ tục hải quan qua môi trường điện tử. Năm 2020 là năm thứ 8 liên tiếp Bộ Tài chính nằm trong top 3 cơ quan trung ương về xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính; là Bộ dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin.

Về tinh giản bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương, đến nay, ngành Tài chính đã giảm được 4.328 đầu mối, giảm 6.460 biên chế (giảm 8,7% so với biên chế được giao năm 2015); riêng năm 2020 đã cắt giảm 276 đầu mối, nhờ vậy năm 2019, 2020, mỗi năm tiết kiệm được 1.500 tỷ đồng.

Về lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, trong năm, trước tác động của đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã chủ động cắt giảm các khoản phí cho các nhà đầu tư, nhờ đó duy trì và phát triển quy mô thị trường. Đến hết ngày 31/12/2020, chỉ số VN-Index đạt trên 1.103 điểm, tăng 14,9% so với năm 2019; quy mô thị trường cổ phiếu đạt khoảng 87,7% GDP, tăng 20,8% so cuối năm 2019. Tính chung giai đoạn 2016-2020, quy mô vốn hóa cổ phiếu trên thị trường chứng khoán năm 2020 đã tăng gấp đôi so năm 2016 (43,3% GDP). Thị trường bảo hiểm năm 2020 vẫn duy trì được sự tăng trưởng với tổng giá trị tài sản bảo hiểm ước tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung, trong giai đoạn 2016-2020, tổng tài sản của toàn thị trường tăng trưởng bình quân 19%/năm; tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế tăng bình quân 19,4%/năm; tổng doanh thu ngành bảo hiểm tăng bình quân 19,3%/năm.

Về lĩnh vực hợp tác quốc tế, năm 2020, Bộ Tài chính đã thực hiện các hoạt động và các sáng kiến trong tiến trình hợp tác tài chính, góp phần nâng cao vai trò năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam. Thực hiện cam kết cắt giảm thuế theo cam kết; tích cực tham gia đàm phán các hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel, Hiệp định Thương mại Việt Nam và Khối 04 nước Bắc Âu, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Anh.

Bên cạnh đó, công tác quản lý giá; quản lý tài sản công; thanh tra, kiểm tra tiếp tục được Bộ Tài chính đảm bảo.

Năm 2021: Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển

Bên cạnh các kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục triệt để trong thời gian tới như: kỷ luật tài chính – NSNN mặc dù có chuyển biến, song vẫn còn hạn chế; việc quản lý thu, sử dụng ngân sách và tài sản công có lúc, có nơi chưa đúng tiêu chuẩn định mức, chế độ; công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chậm, ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước; đầu tư công vẫn chưa thực hiện hết kế hoạch, còn lãng phí; công tác quản lý nội ngành, tuy đã chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, nhưng có nơi vẫn còn sai phạm, ảnh hưởng đến uy tín của ngành, đến môi trường đầu tư, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.

Nhận định năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, năm đầu thực hiện Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, dự báo tình hình thế giới và trong nước cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn ngành Tài chính nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – NSNN đề ra, ngành Tài chính bám sát chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển” và 8 trọng tâm chỉ đạo điều hành năm 2021 của Chính phủ, Bộ trưởng cho biết, Ban Cán sự Đảng Bộ đã ban hành Nghị quyết 01 ngày 4/1/2021 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021. Bộ Tài chính cũng ban hành Quyết định 01 ngày 4/1/2021 kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, chỉ ra 11 nhóm việc với 61 nhiệm vụ cụ thể; Quyết định 02 ngày 4/1/2021 kèm theo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ với 78 sản phẩm đầu ra.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2021, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp triển khai 7 nhóm giải pháp với 24 nhiệm vụ cụ thể.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc để tiếp tục hoàn chỉnh các giải pháp, quyết tâm tổ chức thực hiện để phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong năm 2021, tạo tiền đề cho giai đoạn 5 năm 2021-2025.

“Bộ Tài chính tin tưởng với sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và với quyết tâm cao của cán bộ, công chức trong toàn ngành tài chính, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao”- Bộ trưởng nói.

HP


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính