Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mở thêm tài khoản nhận tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  
Mở thêm tài khoản nhận tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

Thêm tài khoản nhận tiền ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19

Để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam, Ban quản lý Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 mở thêm tài khoản Quỹ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Cụ thể:

 

1) Tài khoản nhận tiền trong nước:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Số tài khoản: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR).

2) Tài khoản nhận tiền nước ngoài:

Account name: Fund for vacination Prevention of Coronavirus Disease 2019 Account number: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR).

Beneficiary Bank: JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam - Operation center Branch.

Swift code: BFTVVNVX001.

BQL Quỹ​


Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính