Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 05 tháng 06 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 05 tháng 06 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 28/06/2021:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Báo cáo phương án giá đất một số dự án trên địa bàn (GM 189)Đồng chí Tạo PGĐ sở; Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 3, 29/06/2021:
Sáng07:45 - ..........
Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CV 205) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị ( 1,5 ngày: 01 ngày 29/6 và 1/2 ngày 30/6)
Phòng 401 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
Chiều16:45 - ..........
Hội nghị công bố trao Quyết định nghỉ hưu (CV 204) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Hội trường UBND tỉnh
Thứ 4, 30/06/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 5, 01/07/2021:
Sáng07:30 - ..........
HĐND huyện Bình lục tổ chức kỳ họp thứ nhất (GM 08) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Hội trường nhà văn hóa huyện Bình lục
07:30 - ..........
Hội nghị quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án (GM 1166) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị.
Sở Tài chính
08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến thực hiện quy định 11 của Ban Bí thư ((CV 209) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 104 Nhà Giảng đường Trường Chính trị tỉnh
Chiều
Thứ 6, 02/07/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình của Sở tài chính (GM 1378) Đồng chí Thư PGĐ sở và Văn phòng sở; Phòng TCĐT dự hội nghị.
SỞ TÀI CHÍNH
Chiều
Thứ 7, 03/07/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 04/07/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính