Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 05 tháng 06 năm 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 05 tháng 06 năm 2020
Thứ 2, 29/06/2020:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị triển khai Kế hoạch làm nhà cho các hộ nghèo năm 2020 (GM 16) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị
Hội trường tầng 2 Ủy ban MTTQ tỉnh
Chiều
Thứ 3, 30/06/2020:
Sáng07:00 - ..........
Đại hội đại biểu khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đồng chí Tuấn GĐ sở và Văn phòng Sở đi dự)
Hội trường 309 Công ty Xi măng Bút Sơn
Chiều
Thứ 4, 01/07/2020:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy (CV 1436) Đồng chí Tuấn GĐ sở và đồng chí Nga, đồng chí Thư dự hội nghị
Phòng 207 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 5, 02/07/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 03/07/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 04/07/2020:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 05/07/2020:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính