Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 05 tháng 03 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 05 tháng 03 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 29/03/2021:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị ký kết chương trình phối hợp triển khai KHPTKTXH giai đoạn 2021 - 2026 (GM 89) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
14:00 - ..........
Hội nghị nghe sở KHĐT báo cáo về Công ty TNHH MTV Hoa sen (GM 90) Đồng chí Tạo PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 3, 30/03/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh (GM 91) Đồng chí Tư PGĐ sở và Phòng TCHCSN dự hội nghị.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị giao ban thủ trưởng các cơ quan Khối nội chính (CV 140) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Tỉnh ủy Hà NamPhòng 207 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
Chiều
Thứ 4, 31/03/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 5, 01/04/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 02/04/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 03/04/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 04/04/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính