Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 04 tháng 12 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 04 tháng 12 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 20/12/2021:
Sáng08:30 - ..........
Sở Tài chính mời toàn thể cán bộ công chức người lao động tập trung ở tầng 1 để thực hiện test nhanh Covid 19
SỞ TÀI CHÍNH
09:30 - ..........
Ban Giám đốc Sở t5oor chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ cuối năm 2021 ; Thành phần Ban Giám đốc sở và các đồng chí Trưởng phòng thuộc sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị báo cáo các Sở ngành về việc di chuyển Trung Đoàn 151 Để thực hiện Dự án (GM 245) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Phòng họp tầng III Nhà A1 Huyện Thanh Liêm
14:00 - ..........
Hội nghị đánh giá lựa chọn chủ đầu tư Cụm công nghiệp Lê Hò Kim Bảng (GM 1836) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 3, 21/12/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 4, 22/12/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Luật phòng chống ma túy (GM 427) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến công bố chiến lược Quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn (GM 429) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 309 trụ sở UBND tỉnh
09:30 - ..........
Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy . Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 401 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
Chiều14:00 - ..........
Mời họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (GM 393) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 401 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 5, 23/12/2021:
Sáng08:30 - ..........
Hội nghị trực tuyến chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty Cổ phần (GM 312) Đồng chí Tư PGĐ sở; Phòng TCHCSN; Phòng TCDN Đồng chí Kiên CVP và Đồng chí Hoàng Quản trị mạng dự hội nghị
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
08:30 - ..........
Hội thảo trực tuyến về tổng kết thi hành Luật đất đai năm 2013 (GM 430) Đồng chí Thư PGĐ sở và đồng chí Trượng TPQLG dự hội nghị.
Phòng 309 trụ sở UBND tỉnh
09:00 - ..........
Hội nghị tổng kết công tác 389 (GM428) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 6, 24/12/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị đối thoại với Công ty TNHH Tôn Hoa Sen (GM 422 thay thế GM 419) Đồng chí Thư PGĐ sở và Phòng QLG dự hội nghị.
Trụ sở tiếp công dân tỉnh Hà Nam
Chiều14:00 - ..........
Đoàn kiểm tra Công an tỉnh về công tác Phòng cháy chữa cháy; Đồng chí Thư PGĐ sở và Văn phòng sở dự hội nghị.
Sở Tài chính
Thứ 7, 25/12/2021:
Sáng07:30 - ..........
Đại hội hội nữ doanh nhân tỉnh Hà Nam lần thứ II ; Đồng chí Thư PGĐ sở và đồng chí Thành VP sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 3 khách sạn Mường Thanh
Chiều
Chủ nhật, 26/12/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính