Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 04 tháng 10 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 04 tháng 10 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 25/10/2021:
Sáng08:00 - ..........
Dự các phiên họp trực tuyến của Quốc hội (GM 24) Đồng chí Thư PGĐ sở dự.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Họi nghị nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra (GM 337 t​hay thế GM 334) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Phòng 309 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 3, 26/10/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị nghe Sở Tài chính báo cáo phương án giá đất (GM 340) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Phòng 309 trụ sở UBND tỉnh
08:30 - ..........
Hội nghị trực tuyến sử dụng hệ thống thông tin quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp (GM 234) Đồng chí Thư PGĐ sở; Phòng TCDN phối hợp cùng Đồng chí Kiên và đồng chí Hoàng dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều14:00 - ..........
Dự hội nghị nghe báo cáo tiến độ các Dự án sử dụng nguồn vốn vay WB (GM 341) Đồng chí Thư PGĐ sở và Phòng TCĐT dự hội nghị.
Phòng 309 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 4, 27/10/2021:
Sáng07:30 - ..........
Hội nghị triển khai một số văn bản của Tỉnh ủy (CV 309) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Hội trường UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Dự các phiên họp trực tuyến của Quốc hội (GM 24) Đồng chí Thư PGĐ sở dự.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
14:00 - ..........
Hội nghị tham mưu xử lý đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng. (GM 2080) Đồng chí Thư PGĐ sở và Phòng QLG dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
14:00 - ..........
Hội nghị nghe công ty cổ phần Tập đoàn TH báo cáo nghiên cứu đề xuất các Dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị. HOÃN HỌP
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 5, 28/10/2021:
Sáng07:45 - ..........
Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CV 311) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 401 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
Chiều
Thứ 6, 29/10/2021:
Sáng08:00 - ..........
Dự các phiên họp trực tuyến của Quốc hội (GM 24) Đồng chí Tư PGĐ sở dự.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh (CV 313) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 401 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
08:30 - ..........
Hội thảo công bố 05 chuẩn mực kế toán công (GM 245) Đồng chí Thư PGĐ sở; Phòng TCHCSN; TCDN; Đồng chí Kiên; Hoàng ; Hường dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều14:00 - ..........
Dự các phiên họp trực tuyến của Quốc hội (GM 24) Đồng chí Tư PGĐ sở dự.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
14:00 - ..........
Hội nghị bàn giao Trạm cảnh sát giao thông Thanh Liêm (GM 2089) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 7, 30/10/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 31/10/2021:
Sáng
Chiều​​

Sở Tài chính