Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 03 tháng 09 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 03 tháng 09 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 20/09/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến Chính Phủ về phục hồi hoạt động các khu công nghiệp (GM 281) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.

Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị Sở KHĐT xin ý kiến các Sở ngành (GM 1894) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp tầng II Sở Kế hoạch Đầu tư
16:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo tình hình triển khai tuyến đường 68 m và sử dụng kinh phí thu từ phí hạ tầng khu công nghiệp (GM 284) Đồng chí Tuấn GĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị.
Phòng 203 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 3, 21/09/2021:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Mời họp Thường trực Tỉnh ủy (CV 282) Đồng chí Tuấn GĐ sở và phòng QLNS dự hội nghị.
Phòng 207 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
14:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo về quản lý cảng, bến thủy (GM 285) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
14:30 - ..........
Hội nghị thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án (GM 1808) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Sở Tài chính
Thứ 4, 22/09/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 5, 23/09/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 24/09/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 25/09/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 26/09/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính