Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 04 tháng 08 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 04 tháng 08 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 23/08/2021:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
Ban Giám đốc sở nghe Phòng TCHCSN báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định 60 và chuẩn bị thảo luận phân bổ dự toán năm 2022 . Thành phần: Ban GĐ sở; toàn bộ lãnh đạo và chuyên viên phòng TCHCSN dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 3, 24/08/2021:
Sáng
Chiều14:00 - ..........
UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng báo cáo và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh báo cáo (GM 251) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 4, 25/08/2021:
Sáng07:30 - ..........
Dự hội nghị Ủy ban thảo luận cac nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề năm 2021 (GM 249) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự cả ngày; Đồng chí Tư PGĐ sở; Phòng QLNS dự buổi chiều.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến về vận chuyển hàng nông nghiệp (GM 252) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 309 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 5, 26/08/2021:
Sáng07:30 - ..........
Họp Ban Thường vụ tỉnh ủy hai ngày 26 và ngày 27/8 (CV 260) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 401 Nhà A Trụ sở Tỉnh ủy
Chiều13:30 - ..........
Hội nghị trực tuyến đôn đốc thực hiện Nghị quyết 68/ NQ - CP (GM 62) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị
Phòng họp tầng 2 Sở LĐTBXH
Thứ 6, 27/08/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học (GM 253) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe Sở TN - MT báo cáo về GCNQSDĐ (GM 254) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 7, 28/08/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 29/08/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính