Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 04 tháng 07 năm 2022

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 04 tháng 07 năm 2022
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 25/07/2022:
Sáng08:00 - ..........
Họp hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công (GM 289) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Sở Tài chính tổ chức hội nghị về công tác GPMB dự án cụm cảng Yên lệnh (GM 1591) Đồng chí Thư PGĐ sở và Phòng QLG dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 3, 26/07/2022:
Sáng07:30 - ..........
Đại hội Đoàn khối các cơ quan tỉnh ; Đồng chí Thư PGĐ sở và đồng chí Thành đi dự.
Hội trường Trường Chính trị tỉnh Hà Nam
08:00 - ..........
Thông báo lịch làm việc với Đoàn thanh tra (CV 383) Đồng chí Tư PGĐ sở ; Phòng TCHCSN; TCĐT làm việc với Đoàn thanh tra.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều15:00 - ..........
Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kiểm toán NSĐP (GM 288) Đồng chí Tuấn GĐ sở; đồng chí Thư PGĐ sở; Các phòng QLNS;TCĐT; TCHCSN; QLG dự hội nghị;
Phòng 203 UBND tỉnh
15:30 - ..........
Tham dự hội nghị tại Bộ KHĐT về giải ngân vốn đầu tư công (GM 292) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Trụ sở Bộ KHĐT số 06B Hoàng Diệu Ba Đình Hà Nội
Thứ 4, 27/07/2022:
Sáng08:30 - ..........
Hội nghị trực tuyến Bộ KHĐT (GM 293) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng TCDN dự hội nghị.
Phòng 309 Trụ sở UBND tỉnh
Chiều
Thứ 5, 28/07/2022:
Sáng07:30 - ..........
Hội nghị báo cáo viên tháng 7/2022 ((CV 54) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Phòng 401 Nhà A trụ sở tỉnh uỷ
08:00 - ..........
Đi kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện Dự án xây dựng các trạm bơm (GM 296) Đồng chí Tuấn GĐ sở đi dự.
Tập trung tại trạm bơm Ngòi Ruột
08:30 - ..........
Hội nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (GM 1631) Đồng chí Tư PGĐ sở và phòng TCĐT dự hội nghị.
Phòng họp 401 Sở Tài chính
Chiều14:00 - ..........
Sở Tài chính tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 (GM 1638) Thành phần: Ban Giám đốc sở; Ban Chấp hành Đảng uỷ sở và toàn thể cán bộ công chức người lao động thuộc sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Thứ 6, 29/07/2022:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến về CTMT quốc gia (GM 298) Đồng chí Tư PGĐ sở dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Dự hội nghị về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự.
Phòng họp 320 UBND tỉnh
Thứ 7, 30/07/2022:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 31/07/2022:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính