Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch tuần 04 tháng 07 năm 2020

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lịch tuần 04 tháng 07 năm 2020
Thứ 2, 27/07/2020:
Sáng06:30 - ..........
Đại hội Đảng bộ Thành phố Phủ lý; Đồng chí Tuấn GĐ sở và Văn Phòng sở dự
Hội trường Thành ủy HĐND - UBND Thành phố Phủ lý
09:00 - ..........
Hội nghị lấy ý kiến khảo sát, đánh giá nhân sự dự kiến tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam khóa XX (GM 1871) Thành phần: Cac đồng chí trong BCH Đảng ủy; Ban Giám đốc sở; Trưởng phó phòng các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc sở; Trưởng các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công, Hội Cựu chiến binh và Thanh tra Nhân dân.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị nghe báo cáo các nội dung liên quan đến trình tự thủ tục thực hiện dự án (GM 178) Đồng chí Tạo PGĐ sở và Phòng quản lý giá dự hội nghị.
Phòng 321 Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 3, 28/07/2020:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến (GM 23) Đồng chí Tuấn GĐ sở và đồng chí Thành Văn phòng sở dự hội nghị
Trung tâm tổ chức sự kiện Tân Thủy
08:00 - ..........
Hội nghị trực tuyến (GM 180) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị
Phòng 321 Trụ sở UBND tỉnh
08:00 - ..........
Họp tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội (GM 181) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị
Phòng 309 trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị làm việc với đoàn công tác liên ngành của Bộ Tư pháp (GM 177) Đồng chí Tạo PGĐ sở dự hội nghị
Phòng 321 Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 4, 29/07/2020:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị làm việc với tổ công tác thao Quyết định số 1288/ QĐ - UBND của UBND tỉnh (GM 1885) Ban Giám đốc sở; Trưởng các đơn vị, Phòng chuyên môn thuốc sở dự hội nghị
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
08:00 - ..........
Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 281 (GM 173) Đồng chí Tạo PGĐ sở dự hội nghị
Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh
Chiều
Thứ 5, 30/07/2020:
Sáng07:30 - ..........
Dự hội nghị Điển hình tiên tiến hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam ; Đồng chí Tạo PGĐ sở dự hội nghị
Hội trường UBND tỉnh
Chiều
Thứ 6, 31/07/2020:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 01/08/2020:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 02/08/2020:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính