Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lich tuần 04 tháng 06 năm 2021

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Lịch làm việc  
Lich tuần 04 tháng 06 năm 2021
Thời gianNội dungChủ trìThành phầnĐịa điểmGhi chú
Thứ 2, 21/06/2021:
Sáng08:00 - ..........
Hội nghị công bố quyết định thành lập tổ công tác (GM 177) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị thống nhất nội dung mua sắm tài sản (GM 93) Đồng chí Tạo PGĐ sở và phòng TCHCSN dự hội nghị.
Phòng họp tầng 2 trụ sở HĐND tỉnh
14:00 - ..........
Hội nghị đánh giá hồ sơ đăng ký dự án (GM 1087) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Phòng họp tầng 2 Sở KHĐT
Thứ 3, 22/06/2021:
Sáng07:45 - ..........
Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị (CV 194) Đồng chí Thư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường UBND tỉnh
08:00 - ..........
Hội nghị thẩm tra quyết toán dự án (GM 1091) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 5 Sở Tài chính
08:00 - ..........
Hội nghị tổng kết Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ; Đồng chí Tạo PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường tầng 3 nhà A Công an tỉnh
Chiều13:30 - ..........
Dự phiên họp Ủy ban thảo luận các dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy (GM 180) Đồng chí Tuấn GĐ sở dự hội nghị.
Phòng 320 trụ sở UBND tỉnh
Thứ 4, 23/06/2021:
Sáng07:30 - ..........
Hội nghị sơ kết 02 năm về chức danh Công an xã (GM 1994) Đồng chí Tư PGĐ sở dự hội nghị.
Hội trường nhà H Công an tỉnh
Chiều14:00 - ..........
Hội nghị thẩm định quy hoạch sử dụng đất (GM 972) Đồng chí Thư PGĐ sở và phòng QLG dự hội nghị.
Phòng họp tầng 2 Sở TNMT
Thứ 5, 24/06/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 6, 25/06/2021:
Sáng
Chiều
Thứ 7, 26/06/2021:
Sáng
Chiều
Chủ nhật, 27/06/2021:
Sáng
Chiều


Sở Tài chính